Unit 8 lớp 9 Listen - Bài nghe Celebrations


Bài học Listen Unit 8 Lớp 9 - Celebrations hướng dẫn các em nghe và điền từ về một bài hát truyền thống của một số quốc gia châu Âu vào dịp năm mới.

Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới

Tóm tắt bài

Listen to the song Auld Lang Syne and fill in the missing words. (Nghe bài hát Auld Lang Syne và điền các từ còn thiếu vào các chỗ trống.)

Auld Lang Syne

Should auld acquaintance be forgot

and never brought to mind?

Should auld acquaintance be forgot

and (a) ______ of auld lang syne?

For auld lang syne, my dear,

for auld lang syne,

we'll (b) ______ a cup of kindness yet,

for auld lang syne.

Should auld acquaintance be forgot

and never brought to (c) ______?

Should auld acquaintance be forgot

and days of auld lang syne?

And here's a (d) ______, my trusty friend

And gie's a hand o' thine

We'll tak' a cup o' (e) ______ yet

For auld lang syne.

Guide to answer

a. days

b. take

c. mind

d. hand

e. kindness

Như vậy các em vừa được nghe qua nội dung bài hát cũng là bài học Listen Unit 8 tiếng Anh lớp 9, trong quá trình nghe có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

 • Circle the correct item.

  We went to the cinema (already / yesterday)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Câu hỏi đuôi

  1. There were nearly 1 million people living in the city in 2010,.....................?

  2. You and I shouldn't go to those streets when it turns dank,..................?

  3. Disease spreads more quickly in overcrowded areas,...................?

  4. The immigrants will hardly find accommodation in the city,.................?

  5. Some visitors visited the slums last week,.................?

  6. This kind of cake is delicious,..............?

  7. Mary and Linda like watching cartoons,.................?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

-- Mod Tiếng Anh 9 HỌC247

Được đề xuất cho bạn