Unit 12 Tiếng Anh lớp 11 Hội thoại Speaking The Asian Games


Bài học Unit 12 The Asian Games phần Speaking hướng dẫn các em hỏi và trả lời về lịch sử Á vận hội cùng với sự kiện thể thao dành được huy chương vàng của Việt Nam tại kỳ đại hội thể thao tại Busan, Hàn Quốc.

Tóm tắt bài

1. Unit 12 Speaking Task 1

Work in pairs. Ask and answer questions about the Asian Games, using the information from the table below. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời những câu hỏi về Á vận hội, sử dụng những thông tin từ bảng bên dưới.)

Guide to answer

 • A: When and where were the 2nd Asian Games?
 • B: (They were held) in 1954 in Philippines.
 • A: How many countries took part in the Games?
 • B: Eighteen.
 • A: How many sports were there at the Games?
 • B: Eight.

2. Unit 12 Speaking Task 2

Work in groups. Take turns to talk about the sports results of the Vietnamese athletes at 14th Asian Games, using the information from the table below. (Làm việc nhóm. Thay phiên nhau nói về kết quả thể thao của các vận động viên Việt Nam tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 14.)

Guide to answer

 • A: In bodybuilding, the Vietnamese athletes won one sold medal and one bronze medal.
 • B: In billiards, the Vietnamese athletes won one gold medal and one silver medal.
 • C: In karatedo, the Vietnamese athletes won two gold medals and one bronze medal.
 • B: In shooting, the Vietnamese athletes won one bronze medal.
 • D: In wushu, the Vietnamese athletes won one silver medal and one bronze medal.

-- Mod Tiếng Anh 11 HỌC247

Được đề xuất cho bạn