ON
ADMICRO
VIDEO

Unit 1 lớp 9 Listen - Bài nghe A visit from pen pal


Bài học Listen Unit 1 Lớp 9 - A visit from pen pal hướng dẫn các em nghe và chọn đáp án đúng theo hình đã gợi ý.

VDO.AI
Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới
 

Tóm tắt bài

Listen Unit 1 Lớp 9

Tim Jones's Mexican pen pal, Carlo, is visiting the USA. Listen to their conversation and check (V) the numbers of the correct pictures (Carlo, một bạn tâm thư người Mĩ của Tim Jones, đang thăm Hoa Kì. Nghe cuộc đối thoại của họ và đánh dấu vào các số của hình đúng.)

Guide to answer

a-1, b-2, c-2

  • Tapescript Listen Unit 1 Lớp 9

Tim: Are you hungry Carlo?

Carlo: Yes.

Tim: Okay. Let’s go to a restaurant downtown. If we go through the park, we can catch a bus on Ocean Drive.

Carlo: That's fine. I really like walking in the park. You’re lucky to have a place like this close to your home. It’s so beautiful with all the trees and flowers and a pond in the middle.

Tim: Carol! Be careful. You’re walking on the grass. The park keeper is growing some more - You’ll kill the new grass!

Carlo: Oh, sorry. I didn’t see the sign.

Tim: Come on. It’s time we caught the bus.

Carlo: Is that our bus, Tim?

Tim: No. That's a 103 bus. We want the number 130.

Carlo: Where are you going to eat?

Tim: It’s up to you. There’s a new Mexican restaurant in town.

Carlo: Oh, no. I can eat Mexican food at home. I love American food. I’d rather eat hamburgers.

Tim: Okay. I know exactly where we need to go!

  • Bài dịch phần nghe

Tim: Bạn đói chưa Carlo?

Carlo: Rồi bạn.

Tim: Được thôi, mình vào nhà hàng trong trung tâm nhé. Nếu chúng ta đi băng qua công viên này, chúng ta có thể bắt được chuyến xe buýt trên đường Ocean.

Carlo: Tốt quá. Mình thực sự thích đi bộ trong công viên. Bạn may mắn có một nơi như thế này gần nhà của bạn. Nó thật đẹp với tất cả các cây và hoa và một cái ao ở giữa.

Tim: Carlo! Cẩn thận. Bạn đang đi trên cỏ đấy. Người giữ công viên mới trồng thêm. Bạn sẽ giết chết thảm cỏ mới đấy!

Carlo: Oh, xin lỗi. Mình không nhìn thấy biển báo.

Tim: Đi thôi nào, đến lúc chúng ta bắt xe buýt rồi.

Carlo: Đó có phải xe buýt cho chúng ta không, Tim?

Tim: Không, đó là xe buýt số 103. Xe chúng ta cần đi là số 130.

Carlo: Chúng ta sẽ ăn ở đâu?

Tim: Tùy bạn thôi. Có một nhà hàng Mexico mới mở ở thị trấn.

Carlo: Oh không, mình có thể ăn món ăn Mexico ở nhà cũng được mà. Mình thích đồ ăn của Mỹ. Mình muốn ăn bánh hamburger.

Tim: Được rồi. Mình biết chính xác nơi chúng ta cần đi rồi.

Hỏi đáp Listen Unit 1 Lớp 9

Như vậy các em vừa được học phần Listen Unit 1 tiếng Anh lớp 9, trong quá trình học bài, có vấn đề thắc mắc gì các em có thể đặt câu hỏi trong phần Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

-- Mod Tiếng Anh 9 HỌC247

 

AMBIENT
1=>1