Unit 1 lớp 9 Getting Started - A visit from pen pal


Bài học Getting Started Unit 1 Lớp 9 - A visit from pen pal hướng dẫn các em làm quen với các hoạt động khi đi thăm thú một nơi mới. 

Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới

Tóm tắt bài

Getting Started Unit 1 Lớp 9

Work with a partner. A foreign pen pal is coming to stay with you for a week. What activities would you do during the visit? (Thực hành với một bạn cùng học. Môt bạn tâm thư người ngoại quốc sắp đến ở với em một tuần. Trong thời gian thăm, bạn sẽ có những hoạt động gì?)

Guide to answer

a) I'd take my friend to a traditional festival.

b) I'd take him to Van Mieu.

c) I'd take him to the Dong Xuan Market. 

d) I'd take him to an art exhibition or a historical museum.

e) I'd lake him to a night market.

f) I'd take him to a historical building.

Hỏi đáp Getting Started Unit 1 Lớp 9

Trên đây là gợi ý cho các em làm quen với phần Getting Started Unit 1 tiếng Anh lớp 9, trong quá trình học bài, có vấn đề thắc mắc gì các em có thể đặt câu hỏi trong phần Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

-- Mod Tiếng Anh 9 HỌC247