Trắc nghiệm Unit 1 Tiếng Anh lớp 9 phần Vocabulary - A visit from pen pal

Bài tập trắc nghiệm Vocabulary Unit 1 Lớp 9 giúp các em ôn tập và kiểm tra khả năng ghi nhớ từ vựng sau khi được hệ thống lại trong phần bài học.

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):