ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Unit 1 Tiếng Anh lớp 9 phần Vocabulary - A visit from pen pal

Bài tập trắc nghiệm Vocabulary Unit 1 Lớp 9 giúp các em ôn tập và kiểm tra khả năng ghi nhớ từ vựng sau khi được hệ thống lại trong phần bài học.

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

 

 

YOMEDIA
1=>1