Hỏi đáp Unit 1 Tiếng Anh lớp 9 phần Getting Started

Danh sách hỏi đáp (7 câu):

 • Nguyễn Mon
  Ai jup mk thì qkht vs ạ

  Theo dõi (1) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Dương Văn Minh Đức

  "Time is alwyas at your elbow." Thí mean :

  A.you can take your time visiting a place 

  B.You can take a lot of time visiting a place

  C.your time is always limitedwhen visiting a place

  D.There is always no time for you to visit any place.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Xuân Ngạn

  Choose the underline word or phrase that needs correcting.

  1, When (A) did you (B) buy your (C) car? (D) The last week.=>last week

  Theo dõi (0) 6 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy