AMBIENT

Giải Sinh 12 SGK nâng cao Chương 1 - Tiến hóa Bài 34 Bằng chứng tế bào học và sinh học phân tử

Hướng dẫn giải chi tiết bài tập SGK Sinh 12 nâng cao Chương 1 - Tiến hóa Bài 34 Bằng chứng tế bào học và sinh học phân tử do Hoc247 biên soạn với các nội dung bám sát theo chương trình SGK Sinh học 12 nâng cao để các em có thể ôn luyện sau giờ học với các bài tập SGK khác nhau. Nội dung chi tiết mời các em xem tại đây.

Bài 1 trang 139 SGK Sinh 12 nâng cao

Trình bày nội dung và ý nghĩa của học thuyết tế bào?

Hướng dẫn giải

  • Học thuyết tế hào cho rằng: tất cả các cơ thể sinh vật từ đơn bào đến động, thực vật đều được cấu tạo từ tế bào.
  • Thuyết tế bào cho thấy nguồn gốc thống nhất của sinh giới, nghĩa là mọi loài, sinh vật đều có cùng nguồn gốc.
  • Sự khác nhau giữa các dạng tế bào (tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực, tế bào thực vật và tế bào động vật) là do trình độ tổ chức khác nhau, thực hiện những chức năng khác nhau, vì vậy đã tiến hoá theo những hướng khác nhau.
  • Ý nghĩa: Thuyết tế bào cho thấy nguồn gốc thống nhất của sinh giới, nghĩa là mọi loài sinh vật đều có cùng nguồn gốc.

Bài 2 trang 139 SGK Sinh 12 nâng cao

Nguồn gốc thống nhất của sinh giới được thể hiện ở những bằng chứng sinh học phân tử nào?

Hướng dẫn giải

  • Bằng chứng sinh học phân tử cho thấy nguồn gốc thống nhất của sinh giới.
  • Bằng phương pháp lai phân tử (lai ADN) người ta xác định sự sai khác nhau về tỉ lệ các nucleôtit giữa các loài.
  • Dựa vào mức độ sai khác nhau nhiều hay ít về tỉ lệ các nucleôtit mà xác định mức quan hệ họ hàng giữa các loài.

→ Vậy sự giống và khác nhau nhiều hay ít về thành phần, số lượng, trình tự sắp xếp của các nucleôtit phản ánh mức độ quan hệ họ hàng giữa các loài.


Bài 3 trang 139 SGK Sinh 12 nâng cao

Mức độ giống và sai khác nhau trong cấu trúc của ADN và prôtêin giữa các loài được giải thích như thế nào?

Hướng dẫn giải

  • Mức độ giống và sai khác nhau trong cấu trúc của ADN và prôtêin giữa các loài phản ánh mức độ quan hệ họ hàng giữa chúng. Các loài có quan hệ họ hàng càng gần nhau thì trình tự, tỉ lệ các axit amin và các nuclêôtit càng giống nhau và ngược lại.

Bài 4 trang 139 SGK Sinh 12 nâng cao

 Sưu tầm những tư liệu về bằng chứng tế bào học và sinh học phân tử?

Hướng dẫn giải

  • Năm 1862, Louis Pasteur (Pháp) đã tiến hành thí nghiệm chứng minh chắc chắn rằng sự sống không tự ngẫu sinh. Ông dùng hai bình cầu chứa môi trường dinh dưỡng, một cái cổ hở, một cái cổ cong. Hai bình được đun sôi lâu để diệt vi khuẩn. Sau một thời gian, mầm vi khuẩn rơi vào bình hở làm biến đổi môi trường, còn ở bình cổ cong vi khuẩn không vào được nên không có sự sống, môi trường không đổi. Như vậy, sự sống chỉ phát sinh từ các tế bào có sẵn (vi khuẩn trong không khí rơi vào bình).
  • Tất cả thực, động vật đều được cấu tạo từ nhiều tế bào, tế bào là đơn vị căn bản của sinh giới.

Bài 5 trang 139 SGK Sinh 12 nâng cao

Hãy chọn phương án trả lời đúng. Học thuyết tế bào cho rằng

A. tất cả các cơ thể sinh vật từ đơn bào đến động, thực vật đều được cấu tạo từ tế bào.

B. tất cả các cơ thể sinh vật từ đơn bào đến đa bào đều được cấu tạo từ tế bào.

C. tất cả các cơ thể sinh vật từ đơn bào đến động vật, nấm đều được cấu tạo từ tế bào.

D. tất cả các cơ thể sinh vật từ đơn bào đến nấm, thực vật đều được cấu tạo từ tế bào.

Hướng dẫn giải

Đáp án A

Trên đây là nội dung hướng dẫn giải chi tiết bài tập SGK nâng cao môn Sinh 12 Chương 1 - Tiến hóa Bằng chứng tế bào học và sinh học phân tử được trình bày rõ ràng, khoa học. Hoc247 hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các bạn học sinh lớp 12 học tập thật tốt!

 

AMBIENT
?>