YOMEDIA

Giải Sinh 12 SGK nâng cao Chương 1 Bài 1 Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi DNA

Hướng dẫn giải chi tiết bài tập SGK Sinh 12 nâng cao Chương 1 Bài 1 Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi DNA do hoc247 biên soạn và tổng hợp với nội dung bám sát theo chương trình SGK Sinh học 12 nâng cao nhằm giúp các em học sinh củng cố kiến thức sau các tiết học và có nhiều phương pháp giải bài tập SGK hơn. Nội dung chi tiết mời các em xem tại đây.

Bài 1 trang 10 SGK Sinh 12 nâng cao

Gen là gì? Gen có cấu trúc như thế nào? Có bao nhiêu loại gen? Cho ví dụ một số loại gen đó?

Hướng dẫn giải

 • Gen là một đoạn của phân tử ADN mang thông tin mã hóa cho một sản phẩm nhất định.
 • Cấu trúc của gen gồm 3 vùng:

 • Vùng điều hòa: nằm ở đầu 3’ của mạch mã gốc của gen, mang tín hiệu khởi động và kiểm soát quá trình phiên mã.
 • Vùng mã hóa: mang thông tin mã hóa các axit amin.
 • Vùng kết thúc: nằm ở đầu 5’ của mạch mã gốc gen, mang tín hiệu kết thúc.
 • Gen có nhiều loại: gen cấu trúc, gen điều hòa, gen nhảy…
 • VD: Gen điều khiển tổng hợp insulin, hêmôglôbin…

Bài 2 trang 10 SGK Sinh 12 nâng cao

Nêu các đặc điểm của mã di truyền?

Hướng dẫn giải

 • Mã di truyền là mã bộ ba, nghĩa là cứ 3 nuclêôtit đứng kế tiếp nhau quy định một axit amin. Mã di truyền được đọc từ một điểm xác định và liên tục từng bộ ba nuclêôtit không chồng gối lên nhau.
 • Mã di truyền có tính đặc hiệu, tức là một bộ ba chỉ mã hoá cho một axit amin.
 • Mã di truyền có tính thoái hoá - dư thừa, có nghĩa là có nhiều bộ ba khác nhau có thể cùng mã hoá cho một axit amin.
 • Mã di truyền có tính phổ biến, tất cả các loài đều dùng chung một bộ mã di truyền, trừ một vài ngoại lệ.
 • Trong số 64 bộ ba thì có 3 bộ ba không mã hoá axit amin. Ba bộ ba này là UAA, UAG, UGA và được gọi là các bộ ba kết thúc vì nó quy định tín hiệu kết thúc quá trình dịch mã.
 • Bộ ba AUG được xem là mã mở đầu với chức năng quy định điểm khởi đầu dịch mã và quy định axit amin mêtiônin (ở sinh vật nhân sơ là foocmin mêtiônin)

Bài 3  trang 10 SGK Sinh 12 nâng cao

Thế nào là nhân đôi ADN theo nguyên tắc bổ sung và bán bảo tồn? Đoạn Okazaki là gì? 

Hướng dẫn giải

 • Nguyên tắc bổ sung: Khi AND tự nhân đôi sẽ tách hai mạch ra, mỗi mạch trở thành mạch gốc và các nuclêôtit tự do sẽ liên kết với các nuclêôtit của mạch gốc theo nguyên tắc bổ sung: A liên kết với T = 2 liên kết hiđro, G liên kết với X = 3 liên kết hiđro.
 • Nguyên tắc bán bảo tồn: Mỗi phân tử ADN con gồm 1 mạch cũ (mạch gốc từ mẹ) và một mạch mới tổng hợp) → bán bảo tồn.
 • Đoạn Okazaki: là đoạn nuclêôtit được tổng hợp theo chiều 5’ → 3’, bổ sung vào mạch gốc của ADN có chiều 3’ → 5’ (ở mạch gốc này thì mạch mới tổng hợp phải tổng hợp từng đoạn nhỏ).

Bài 4  trang 10 SGK Sinh 12 nâng cao

Nêu những điểm giống và khác nhau giữa nhân đôi ADN ở sinh vật nhân sơ (E. coli) với nhân đôi ADN ở sinh vật nhân thực?

Hướng dẫn giải

  Nhân đôi ADN ở sinh vật nhân sơ (E.coli) Nhân đôi ADN ở sinh vật nhân thực
Giống Đều có cơ chế nhân đôi và tuân thủ các nguyên tắc như sau trong nhân đôi

Khác

- Xảy ra ở 1 đơn vị nhân đôi (diễn ra trên 1 phân tử ADN).

- Thời gian nhân đôi của tất cả ADN dài hơn.

- Số lượng enzim tham gia ít hơn.

- Xảy ra ở nhiều đơn vị nhân đôi (diễn ra đồng thời nhiều phân tử ADN).

- Thời gian nhân đôi của tất cả ADN ngắn hơn.

- Số lượng enzim tham gia nhiều hơn.

 


Bài 5 trang 10 SGK Sinh 12 nâng cao

Hãy chọn phương án trả lời đúng. Sự nhân đôi ADN ở sinh vật nhân thực có sự khác biệt với sự nhân đôi của AND ở E.coli về:

1. Chiều tổng hợp; 2. Các enzim tham gia; 3. Thành phần tham gia; 4. Số lượng các đơn vị nhân đôi; 5. Nguyên tắc tự nhân đôi.

Phương án trả lời đúng là:

A. 1, 2         

B. 2, 3         

C. 2, 4         

D. 3, 5

Hướng dẫn giải

Đáp án C


Bài 6 trang 10 SGK Sinh 12 nâng cao

Hãy chọn phương án trả lời đúng. Mã di truyền mang tính thoái hóa nghĩa là

A. một bộ ba mã hóa một axit amin.

B. một axit amin có thể được mã hóa bởi hai hay nhiều bộ ba.

C. có một số bộ ba không mã hóa axit amin.

D. có một bộ ba khởi đầu.

Hướng dẫn giải

Đáp án B

Trên đây là nội dung chi tiết giải bài tập SGK nâng cao môn Sinh 12 Chương 1 Gen, mã di truyền và nhân đôi DNA, với hướng dẫn giải chi tiết, rõ ràng, trình bày khoa học. Hoc247 hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các bạn học sinh lớp 12 học tập thật tốt!

 

YOMEDIA