YOMEDIA

Giải Hóa 12 SGK nâng cao Chương 7 Bài 46 Luyện tập Tính chất của Đồng và hợp chất của đồng

 
ZUNIA12

Dưới đây là Hướng dẫn giải Hóa 12 SGK nâng cao Chương 7 Bài 46 Luyện tập Tính chất của Đồng và hợp chất của đồng được hoc247 biên soạn và tổng hợp, nội dung bám sát theo chương trình SGK Hóa học 12 nâng cao giúp các em học sinh nắm vững phương pháp giải bài tập và ôn tập kiến thức hiệu quả hơn. 

ADSENSE

Bài 1 trang 225 SGK Hóa 12 nâng cao

Phương trình hóa học nào sau đây biểu diễn tính oxi hóa của ion kim loại hoặc hợp chất của kim loại?

A. Al3+ + 3NH3 + 3H2O → Al(OH)3 + 3NH4+

B. Fe2+ + 2 NH3 + 2H2O → Fe(OH)2 + 2 NH4+

C. Cu(OH)2 + 4NH4 → [Cu(NH3)4]2+ + 2OH-

D. 3CuO + 2NH3 → 3Cu + N2 + 3H2O

Hướng dẫn giải:

Đáp án D


Bài 2 trang 225 SGK Hóa 12 nâng cao

Phản ứng: Mn04- + Sn2+ + H+ → Mn2+ + Sn4+ + H2O

Có tỉ lệ số mol ion chất khử số mol ion chất oxi hóa là:

A. 1:1

B. 2:1

C. 4:1

D. 5:2

Hướng dẫn giải:

Đáp án D


Bài 3 trang 225 SGK Hóa 12 nâng cao

Cho biết phản ứng

K2Cr2O7 + HCI → KCl + CrCl3 + H2O + Cl2.

Trong Phản ứng này có bao nhiêu phân tử HCl bị oxi hóa?

A. 3

B. 6

C. 8

D. 14

Hướng dẫn giải:

Đáp án B


Bài 4 trang 226 SGK Hóa 12 nâng cao

Những điều kiện nào để chì tác dụng với:

a. Không khí.

b. Axit clohiđric.

c. Axit nitric.

Hướng dẫn giải:

Điều kiện để chì tác dụng với:

Câu a:

Không khí: Khi chì tiếp xúc trực tiếp với không khí (lớp màng bảo vệ PbO không còn).

Câu b:

HCl: Pb không phản ứng với HCl.

Câu c:

HNO3: Pb tan dễ dàng tan trong HNO3 loãng.

3Pb + 8HNO3 → 3Pb(NO3)2 + 2NO + 4H2O


Bài 5 trang 226 SGK Hóa 12 nâng cao

Chì và thiếc cùng có nhiều số oxi hóa trong các hợp chất và cùng tạo ra hợp chất phức. Tại sao chúng không được xếp vào nhóm những kim loại chuyển tiếp?

Hướng dẫn giải:

Sn - Pb là các nguyên tố họ p, cấu hình e lớp ngoài cùng là ns2np2 còn các kim loại chuyển tiếp là các nguyên tố họ d.


Bài 6 trang 226 SGK Hóa 12 nâng cao

Ngâm một lá kẽm nặng 100 gam trong 100 ml dung dịch chứa Cu(NO3)2 3M lẫn với Pb(NO3)2 1M. Sau phản ứng lấy lá kẽm ra khỏi dung dịch, khối lượng lá kẽm bằng bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

nCu(NO3)2 = 0,3 mol = nCu ; nPb(NO3)2 = 0,1 mol = nPb

Các phương trình hóa học

Zn + Cu(NO3)2 → Cu + Zn(NO3)2 (1)

Zn + Pb(NO3)2 → Pb + Zn(NO3)2 (2)

Theo (1) 1 mol Zn (65gam) → l mol Cu khối lượng giảm 65 - 64 = 1 gam

0,3 mol Cu tạo ra khối lượng giảm 0,3 gam.

Theo (2) 1 mol Zn (65gam) 1 mol Pb khối lượng tăng 207 - 65 = 142 gam

0,1 mol Pb tạo ra khối lượng tăng 14,2 gam

⇒ Khối lượng lá kẽm sau phản ứng 100 - 0,3 + 14,2 = 113,9 gam.


Bài 7 trang 226 SGK Hóa 12 nâng cao

Hòa tan m gam kẽm vào dung dịch HCl dư thoát ra V1 lít khí (đktc). Hòa tan m gam kẽm vào dung dịch NaOH dư thoát ra V2 lít khí (đktc). Viết phương trình phản ứng hóa học xảy ra và so sánh V1 với V2.

Hướng dẫn giải:

Các phương trình hóa học

Zn +2HCl → ZnCl2 + H2

Zn + 2NaOH + 2H2O → Na2[Zn(OH)4] + H2

Với cùng khối lượng kim loại kẽm thì thể tích khí ở 2 phương trình là bằng nhau


Bài 8 trang 226 SGK Hóa 12 nâng cao

23,8 gam kim loại X tan hết trong dung dịch HCl tạo ra ion X2+ . Dung dịch tạo thành có thể tác dụng vừa đủ với 200ml FeCl3 2M để tạo ra ion X4+. Viết phương trình hóa học cho phản ứng xảy ra và xác định kim loại X.

Hướng dẫn giải:

Các phương trình hóa học

X + 2HCl → XCl2 + H2

XCl2 + 2FeCl3 → XCl4 + 2FeCl2

Theo PTHH nX = nXCl2 = 1/2 . nFeCl3 = 0,2.2/2 = 0,2 mol

⇒ MX = 23,8/0,2 = 119

⇒ X là Sn


Bài 9 trang 226 SGK Hóa 12 nâng cao

Cho 40 gam hỗn hợp vàng, bạc, đồng, sắt, kẽm tác dụng với O2 dư nung nóng thu được 46,4 gam chất rắn X. Thể tích dung dịch HCl 2M có khả năng phản ứng với chất rắn X là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Phản ứng dạng tổng quát: 4M + nO2 → 2M2On

M2On + 2nHCl → 2MCln + nH2O

Khối lượng oxi phản ứng là 46,4 – 40 = 6,4 gam ⇒ nO2 = 6,4/32 = 0,2 mol

Theo PTHH: nHCl = 2.nO2 = 0,4 mol ⇒ Vdd HCl 2M = 0,4/2 = 0,2 lít = 200 ml

 

Trên đây là nội dung chi tiết Giải bài tập nâng cao Hóa 12 Chương 7 Luyện tập Tính chất của Đồng và hợp chất của đồng, với hướng dẫn giải chi tiết, rõ ràng, trình bày khoa học. Hoc247 hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các bạn học sinh lớp 12 học tập thật tốt!

 

 

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON