AMBIENT

Bộ 5 Đề thi HK2 môn Công Nghệ 12 năm 2021-2022 Trường THPT Nguyễn Huệ có đáp án

Tải về
 
UREKA

Để giúp các em học sinh có thêm tài liệu học tập, rèn luyện kĩ năng làm đề, kết hợp củng cố kiến thức chuẩn bị bước vào kì thi HK2 sắp tới. HOC247 giới thiệu đến các em tài liệu học tập: Bộ 5 Đề thi HK2 môn Công Nghệ 12 năm 2021-2022 Trường THPT Nguyễn Huệ có đáp án, được HOC247 biên soạn và tổng hợp từ các trường THPT trên cả nước. Mời các em cùng quý thầy cô tham khảo học tập. Chúc các em có kết quả học tập thật tốt!

ADSENSE

TRƯỜNG THPT

NGUYỄN HUỆ

ĐỀ THI HỌC KÌ II

NĂM HỌC 2021-2022

MÔN CÔNG NGHỆ 12

Thời gian: 45 phút

1. ĐỀ SỐ 1

Câu 1: Khối xử lí tín hiệu màu trong máy thu thanh có mấy khối cơ bản?

A. 2

B. 4

C. 6

D. 8

Câu 2. Hệ thống điện quốc gia thực hiện mấy quá trình?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 3. Lưới điện quốc gia gồm mấy thành phần?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 4. Lưới điện:

A. Phụ thuộc vào mỗi quốc gia

B. Không phụ thuộc vào quốc gia nào

C. Cả A và B đều sai

D. Đáp án khác

Câu 5. Sơ đồ lưới điện trình bày:

A. Đường dây

B. Máy biến áp

C. Cách nối giữa đường dây và máy biến áp

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 6. Hệ thống điện quốc gia cung cấp và phân phối với:

A. Độ tin cậy cao

B. Chất lượng tốt

C. An toàn và kinh tế

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 7. Máy phát điện xoay chiều ba pha gồm mấy phần?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 8. Máy phát điện xoay chiều ba pha có mỗi dây quấn là:

A. 1 pha

B. 2 pha

C. 3 pha

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 9. Trong dây quấn của máy phát điện xoay chiều ba pha, mỗi pha xuất hiện sức điện động xoay chiều một pha khi nam châm quay với:

A. Tốc độ thay đổi

B. Tốc độ không đổi

C. Tốc độ giảm dần

D. Tốc độ tăng dần

Câu 10. Máy phát điện xoay chiều ba pha có sức điện động các pha:

A. Bằng nhau về biên độ

B. Bằng nhau về tần số

C. Khác nhau về góc

D. Cả 3 đáp án trên

ĐÁP ÁN ĐỀ THI SỐ 01

1-C

2-D

3-B

4-A

5-D

6-D

7-B

8-A

9-B

10-D

----

 -(Để xem nội dung phần còn lại và đáp án của Đề thi số 01, các em vui lòng xem online hoặc đăng nhập HOC247.NET tải về máy)-

2. ĐỀ SỐ 2

ĐỀ THI HK2 MÔN CÔNG NGHỆ 12 - TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ ĐỀ - 02

Câu 1:Vô tuyến truyền hình và truyền hình cáp khác nhau ở

A. môi trường truyền tin.          B. mã hoá tin.

C. xử lý tin.                               D. nhận thông tin.

Câu 2: Hệ thống thông tin KHÔNG phải là hệ thống

A.  viễn thông.

B. dùng các biện pháp để thông báo cho nhau những thông tin cần thiết.

C. truyền những thông tin đi xa bằng sóng vô tuyến điện.

D. truyền thông báo cho nhau qua đài truyền hình.

Câu 3: Sơ đồ khối của hệ thống thông tin và viễn thông phần phát thông tin gồm

A. 4 khối                     B. 3 khối                     C. 6 khối                     D. 7 khối

Câu 4: Sơ đồ khối của hệ thống thông tin và viễn thông phần thu thông tin gồm

A. 4 khối                     B. 3 khối                     C. 5 khối                     D. 6 khối

Câu 5: Khối đầu tiên trong phần thu thông tin của hệ thống thông tin và viễn thông là

A. nhận thông tin.                      B. nguồn thông tin.               C. xử lí tin.       D. đường truyền.

Câu 6: Một hệ thống thông tin và viễn thông gồm

A. phần phát thông tin.                   B. phát và truyền thông tin.

C. phần thu thông tin.                     D. phát và thu thông tin.

Câu 7: Cường độ âm thanh trong máy tăng âm là do khối

A. khuyếch đại công suất.                 B. mạch trung gian kích.

C. mạch âm sắc.                               D. mạch tiền khuyếch đại.

Câu 8: Tín hiệu vào và ra ở mạch khuếch đại công suất trong máy tăng âm là

A. tín hiệu âm tần.       B. tín hiệu cao tần.    C. tín hiệu trung tần.   D. tín hiệu ngoại sai.

Câu 9: Đặc điểm của tín hiệu vào và ra ở mạch khuếch đại công suất là

A. cùng tần số.           B. cùng biên độ.

C. cùng ph.a                D. cùng tần số, biên độ.

Câu 10: Ở mạch khuếch đại công suất (đẩy kéo )nếu một tranzito bị hỏng là

A. mạch hoạt động trong nửa chu kỳ.         B. mạch vẫn hoạt động bình thường.

C. mạch ngừng hoạt động.                         D. tín hiệu không được khuyếch đại.

ĐÁP ÁN ĐỀ THI SỐ 02

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

A

A

A

A

D

A

A

A

A

----

 -(Để xem nội dung phần còn lại và đáp án của Đề thi số 02, các em vui lòng xem online hoặc đăng nhập HOC247.NET tải về máy)-

3. ĐỀ SỐ 3

ĐỀ THI HK2 MÔN CÔNG NGHỆ 12 - TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ ĐỀ - 03

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: ( 6 điểm) Chọn đáp án đúng và điền vào phiếu trả lời

Câu 1: Điểm giống nhau chủ yếu của máy phát điện và động cơ điện là ở chỗ:

A. Cùng là máy biến điện năng thành cơ năng

B. Cùng là máy biến cơ năng thành điện năng

C. Cấu tạo chung cũng có rôto và stato

D. Cả ba phương án trên

Câu 2: Lưới điên quốc gia là hệ thống gồm:

A. nguồn điện, các trạm điện và tải tiêu thụ.

B. dây dẫn và các trạm điện.

C. nguồn điện, dây dẫn  các trạm điện và tải tiêu thụ.

D. nguồn điện, lưới điện các trạm điện và tải tiêu thụ.

Câu 3: Trong cách nối nguồn điện hình tam giác, nếu tải 3 pha đối xứng thì công thức liên hệ giữa đại lượng dây và đại lượng pha là:

A. \({I_d} = {I_P},{U_p} = \sqrt 3 .{U_d}\)           B. \({I_d} = {I_P},{U_d} = \sqrt 3 .{U_p}\)

C. \({I_d} = \sqrt 3 .{I_P},{U_d} = \sqrt 3 .{U_p}\)            D. \({I_d} = \sqrt 3 .{I_P},{U_d} = {U_p}\)

Câu 4: Đường dây cao thế của nước ta hiện nay có cấp điện áp truyền tải cao nhất là:

A. 220(v)                         B. 380(kv)                       C. 500(kv)         D. 66(kv)

Câu 5: Theo hình vẽ sơ đồ nguyên lý động cơ không đồng bộ ba pha có:

A. 4 cuộn dây                  B. 5 cuộn dây                  C. 3 cuộn dây         D. 6 cuộn dây

Câu 6: Động cơ điện là dụng cụ biến điện năng thành:

A. Cơ năng                      B. Hóa năng            C. Quang năng      D. Nhiệt năng

Câu 7: Máy biến áp ba pha khi nối D/Yo thì :

A. Kd = Kp                       B. Kd =3 Kp           C. Kd = .Kp             D. Kd = . Kp

Câu 8: Máy biến áp ba pha, hệ số biến áp dây được xác định bằng công thức:

A. \({k_d} = \frac{{{U_{d1}}}}{{{U_{p1}}}}\)        B. \({k_d} = \frac{{{N_2}}}{{{N_1}}}\)                      C. \({k_d} = \frac{{{U_{p2}}}}{{{U_{p1}}}}\)           D. \({k_d} = \frac{{{U_{d1}}}}{{{U_{d2}}}}\)

Câu 9: Tốc độ trượt ở động cơ không đồng bộ ba pha được xác định bằng công thức:

A. \({n_2} = {n_1} - n\)            B. \(n = {n_1} - {n_2}\)                    C. \({n_1} = {n_2} - n\)      D. \({n_2} = {n_1} + n\)

Câu 10: Một tải ba pha gồm 3 điện trở giống nhau có tổng trở Z =10 , nối hình tam giác, đấu vào nguồn điện ba pha có . Dòng điện dây có giá trị:

A. 38(A)       B. \(38\sqrt 3 (A)\)        C. \(\frac{{16}}{{15}}(A)\)        D. \(\frac{{38}}{{\sqrt 3 }}(A)\)

ĐÁP ÁN ĐỀ THI SỐ 03

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: ( 6 điểm) Chọn đáp án đúng và điền vào phiếu trả lời

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C

B

D

C

C

A

D

D

A

B

----

 -(Để xem nội dung phần còn lại và đáp án của Đề thi số 03, các em vui lòng xem online hoặc đăng nhập HOC247.NET tải về máy)-

4. ĐỀ SỐ 4

ĐỀ THI HK2 MÔN CÔNG NGHỆ 12 - TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ  ĐỀ - 04

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: ( 6 điểm) Chọn đáp án đúng và điền vào phiếu trả lời

Câu 1: Lưới điện quốc gia có chức năng:

A. Truyền tải và phân phối điện năng từ các nhà máy phát điện đến nơi tiêu thụ.

B. Gồm: các đường dây dẫn, các trạm điện liên kết lại.  

C. Làm tăng áp.

D. Hạ áp

Câu 2: Mạch điện ba pha ba dây, Ud = 380V, tải là ba điện trở Rp bằng nhau, nối tam giác. Cho biết Id = 80A. Điện trở Rp có giá trị nào sau đây:

    A. 9,8 Ω                  B. 8,2Ω                                   C. 7.25 Ω                                D. 6,3 Ω

Câu 3: Hãy giải thích vì sao nguồn điện ba pha thường được nối hình sao có dây trung tính ?

A. Thuận tiện cho việc sử dụng các thiết bị điện điện.

B. Tạo ra hai cấp điện áp khác nhau.

C. Giữ cho điện áp trên các pha tải ổn định.

D. Cả ba ý trên.

Câu 4: Điểm giống nhau chủ yếu của máy biến áp và máy phát điện là:

A. Cùng là máy điện động.

B. Cùng là máy điện tĩnh

C. Cùng là máy điện xoay chiều có lõi thép và dây quấn.

D. Khi hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ và lực điện từ.

Câu 5: Lõi thép của máy biến áp gồm nhiều lá thép kỹ thuật điện mỏng, sơn cách điện, ghép chặt lại nhằm.

A. Đảm bảo độ bền cho các lá thép                               B. Chống rò điện từ lõi ra vỏ máy  

C. Giảm dòng điện phu cô trong lõi thép.                     D. Cả 3 phương án

Câu 6: Chọn câu sai:

A. Nối hình sao , nối tam giác .

B. Nối tam giác , nối hình sao .

C. Nối tam giác , trong cách mắc hình sao .

D. Nối hình sao , nối tam giác .

Câu 7: Một tải ba pha gồm ba điện trở R = 10Ω nối hình tam giác đấu vào nguồn điện ba pha  có Ud = 380V. Ip và Id là giá trị nào sau đây:

     A. Ip = 38A, Id = 22A.                           B. Ip = 22A, Id = 38A

     C. Ip = 38A, Id = 65,8A.                        D. Ip = 65,8A, Id = 38A.

Câu 8: Khái niệm về mạch điện xoay chiều ba pha:

A. Là mạch điện gồm nguồn điện, dây dẫn và tải.

B. Là mạch điện gồm nguồn và tải ba pha.

C. Là mạch điện gồm nguồn và dây dẫn ba pha.

D. Là mạch điện gồm nguồn điện ba pha, dây dẫn ba pha và tải ba pha.

Câu 9: Máy phát điện xoay chiều là máy điện biến đổi:

A. Điện năng thành cơ năng                                           B. Cơ năng thành điện năng

C. Nhiệt năng thành cơ năng                                          D. Quang năng thành cơ năng

Câu 10: Trong máy phát điện xoay chiều 3 pha, ba suất điện động trong ba cuộn dây :

A. Cùng tần số, cùng pha nhưng khác nhau về biên độ.

B. Cùng biên độ, cùng tần số và cùng pha.

    C. Cùng biên độ, cùng tần số, nhưng khác nhau về pha.

D. Cùng biên độ, cùng pha nhưng khác nhau về tần số.

ĐÁP ÁN ĐỀ THI SỐ 04

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: ( 6 điểm) Chọn đáp án đúng và điền vào phiếu trả lời

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

D

C

D

A

C

D

B

C

----

 -(Để xem nội dung phần còn lại và đáp án của Đề thi số 04, các em vui lòng xem online hoặc đăng nhập HOC247.NET tải về máy)-

5. ĐỀ SỐ 5

ĐỀ THI HK2 MÔN CÔNG NGHỆ 12 - TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ ĐỀ - 05

Câu 1. Sóng trung tần ở máy thu thanh có trị số khoảng:

A. 465 Hz                    B. 565 kHz                  C. 565 Hz                    D. 465 kHz

Câu 2. Khối nào của máy tăng âm thực hiện nhiệm vụ khuếch đại công suất âm tần đủ lớn để phát ra loa?

A. Khối mạch khuếch đại công suất.         B. Khối mạch tiền khuếch đại.

C. Khối mạch âm sắc.                                D. Khối mạch khuếch đại trung gian.

Câu 3. Chức năng của lưới điện quốc gia là:

A. Truyền tải điện năng từ các nhà máy điện, đến lưới điện.

B. Truyền tải điện năng từ các nhà máy điện, đến các nơi tiêu thụ.

C. Truyền tải điện năng từ các nhà máy điện, đến các trạm biến áp.

D. Truyền tải điện năng từ các nhà máy điện, đến các trạm đóng cắt.

Câu 4. Chọn câu sai:

A. Nối tam giác , nối hình sao .

B. Nối hình sao , nối tam giác .

C. Nối tam giác , trong cách mắc hình sao .

D. Nối hình sao , nối tam giác .

Câu 5. Trong máy phát điện xoay chiều 3 pha, ba suất điện động trong ba cuộn dây :

A. Cùng biên độ, cùng tần số, nhưng khác nhau về pha.

B. Cùng tần số, cùng pha nhưng khác nhau về biên độ.

C. Cùng biên độ, cùng tần số và cùng pha.

D. Cùng biên độ, cùng pha nhưng khác nhau về tần số.

Câu 6. Nếu tải ba pha đối xứng, khi nối hình tam giác thì:

A. Id = Ip                       B. Id = Ip và Ud = Up     

  C. và                                  D.  và Ud = Up

Câu 7. Máy biến áp là:

 A . Máy biến đổi điện áp và tần số                B , Máy biến đổi tần số nhưng giữ nguyên điện áp

C . Máy biến đổi điện áp nhưng giữ nguyên tần số   D , Cả ba phương án trên.

Câu 8. Mạng điện sản xuất qui mô nhỏ là mạng điện mà:

A . Công suất tiêu thụ khoảng vài trăm kW trở lên

B. Công suất tiêu thụ khoảng vài chục kW trở xuống

C. Công suất tiêu thụ trong khoảng vài chục kW đến vài trăm kW

D. Công suất tiêu thụ trong khoảng vài kW đến vài chục kW

Câu 9. Trong nguồn điện xoay chiều ba pha điện áp pha UP là:

A.Điện áp giữa dây pha và dây trung tính

B.Điện áp giữa điểm đầu A và điểm cuối X của một pha

C.Điện áp giữa điểm đầu A và điểm trung tính O

D.Tất cả đều đúng ------------

Câu 10. Ở máy thu thanh tín hiệu ra của khối tách sóng là:

A. Tín hiệu xoay chiều              B. Tín hiệu một chiều         

C. Tín hiệu cao tần                    D. Tín hiệu trung tần

ĐÁP ÁN ĐỀ THI SỐ 05

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

D

A

B

B

A

D

C

C

D

B

----

 -(Để xem nội dung phần còn lại và đáp án của Đề thi số 05, các em vui lòng xem online hoặc đăng nhập HOC247.NET tải về máy)-

Trên đây là 1 phần trích đoạn nội dung tài liệu Bộ 5 Đề thi HK2 môn Công Nghệ 12 năm 2021-2022 Trường THPT Nguyễn Huệ có đáp án. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập. 

 

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON