YOMEDIA

Trắc nghiệm Bài 22 Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược, nhân dân miền bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965-1973) - Lịch sử 12

phút 10 câu 147 lượt thi
ADSENSE

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):