RANDOM
VIDEO

Bài tập 20 trang 84 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài 20 tr 84 sách GK Toán 9 Tập 1

Dùng bảng lượng giác (có sử dụng phần hiệu chỉnh) hoặc máy tính bỏ túi, hãy tìm các tỉ số lượng giác sau (làm tròn đến chữ số thập phân thứ tư) :

a) \(sin{70^0}{13'}\)

b) \(cos25^{\circ}32'\)

c) \(tg43^{\circ}10'\)

d) \(cotg32^{\circ}15'\)

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 20

 
 

Dùng bảng lượng giác để tìm nhanh chóng các tỉ số lượng giác của góc nhọn cho trước và ngược lại, tìm được số đo góc nhọn khi biết giá trị lượng giác của góc đó. Cụ thể ở bài 20:

Câu a:

\(sin 70^{\circ}13'\approx 0,9410\)

Câu b:

\(cos25^{\circ}32'\approx 0,9023\)

Câu c:

\(tg43^{\circ}10'\approx 0,9380\)

Câu d:

\(cotg32^{\circ}15'\approx 1,5849\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 20 trang 84 SGK Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1