YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 22 trang 84 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài 22 tr 84 sách GK Toán 9 Tập 1

So sánh: 

a) \(sin 20^{\circ}\) và \(sin70^{\circ}\)

b) \(cos25^{\circ}\) và \(cos63^{\circ}15'\)

c) \(tg73^{\circ}20'\) và \(tg45^{\circ}\) 

d) \(cotg2^{\circ}\) và \(cotg37^{\circ}40'\) 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 22

Để so sánh các giá trị lượng giác khác nhau, ta cần ghi nhớ để làm câu 22 sau:

\(0^o\leq \alpha\leq \beta \leq 90^o\)

\(\Rightarrow \left\{\begin{matrix} sin\alpha\geq sin\beta\\ cos\alpha\geq cos\beta\\ tan\alpha\leq tan\beta \\ cot\alpha\geq cot\beta \end{matrix}\right.\)

Câu a:

\(20^{\circ}< 70^{\circ}\Rightarrow sin20^{\circ}< sin70^{\circ}\)

Câu b:

\(25^{\circ}< 63^{\circ}15'\Rightarrow cos25^{\circ}> cos63^{\circ}15'\)

Câu c:

\(73^{\circ}20'> 45^{\circ}\Rightarrow tg73^{\circ}20'> tg15^{\circ}\)

Câu d:

\(2^{\circ}< 37^{\circ}40'\Rightarrow cotg2^{\circ}> cotg37^{\circ}40'\)

Lưu ý: 

\(25^{\circ}< 63^{\circ}15'\Rightarrow cos25^{\circ}< cos63^{\circ}15'\)  là sai vì khi góc \(\anpha\) tăng từ 00 đến 900 thì cos\(\anpha\) giảm.

-- Mod Toán 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 22 trang 84 SGK Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF