YOMEDIA

Bài tập 22 trang 84 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài 22 tr 84 sách GK Toán 9 Tập 1

So sánh: 

a) \(sin 20^{\circ}\) và \(sin70^{\circ}\)

b) \(cos25^{\circ}\) và \(cos63^{\circ}15'\)

c)  và 

d)  và 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 22

Để so sánh các giá trị lượng giác khác nhau, ta cần ghi nhớ để làm câu 22 sau:

\(0^o\leq \alpha\leq \beta \leq 90^o\)

\(\Rightarrow \left\{\begin{matrix} sin\alpha\geq sin\beta\\ cos\alpha\geq cos\beta\\ tan\alpha\leq tan\beta \\ cot\alpha\geq cot\beta \end{matrix}\right.\)

Câu a:

\(20^{\circ}< 70^{\circ}\Rightarrow sin20^{\circ}< sin70^{\circ}\)

Câu b:

\(25^{\circ}< 63^{\circ}15'\Rightarrow cos25^{\circ}> cos63^{\circ}15'\)

Câu c:

\(73^{\circ}20'> 45^{\circ}\Rightarrow tg73^{\circ}20'> tg15^{\circ}\)

Câu d:

\(2^{\circ}< 37^{\circ}40'\Rightarrow cotg2^{\circ}> cotg37^{\circ}40'\)

Lưu ý: 

\(25^{\circ}< 63^{\circ}15'\Rightarrow cos25^{\circ}< cos63^{\circ}15'\)  là sai vì khi góc  tăng từ  đến  thì  giảm.

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 22 trang 84 SGK Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • Goc pho

  Bài 3.4 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập trang 113)

  Trong tam giác vuông có một cạnh góc vuông bằng b, góc nhọn kề với nó bằng \(\alpha\)

  a) Hãy biểu thị cạnh góc vuông kia, góc nhọn kề với cạnh này và cạnh huyền qua b và \(\alpha\)

  b) Hãy tìm các giá trị của chúng khi \(b=12cm,\alpha=42^0\) (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ ba)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thanh

  Bài 3.3 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập trang 113)

  Trong tam giác vuông có một cạnh góc bằng b, góc đối diện với nó bằng \(\beta\)

  a) Hãy biểu thị cạnh góc vuông kia, góc đối diện với cạnh này và cạnh huyền qua b và \(\beta\)

  b) Hãy tìm các giá trị của chúng khi b = 10cm, \(\beta=50^0\) (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ ba)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
AMBIENT
?>