YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 15 trang 51 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài 15 tr 51 sách GK Toán 9 Tập 1

a) Vẽ đồ thị của các hàm số \(y = 2x; y = 2x + 5; y = -\frac{2}{3}x\) và \(y = -\frac{2}{3}x + 5\) trên cùng một mặt phẳng tọa độ

b) Bốn đường thẳng trên cắt nhau tạo thành tứ giác OABC (O là gốc tọa độ). Tứ giác OABC có phải là hình bình hành không? Vì sao?

 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 15

Bài 15 giúp chúng ta tiếp cận rõ ràng hơn về cách vẽ đồ thị cụ thể, qua đó, nhận xét các điểm tạo thành một tứ giác, xác định các góc, các cạnh để biết chính xác tứ giác là hình gì.

Câu a:

Đồ thị các hàm số như ở hình bên

Câu b:

Tứ giác OABC là một hình bình hành vì:

đồ thị y = 2x + 5 song song với đồ thị y = 2x
đồ thì \(y = -\frac{2}{3}x + 5\) song song với đồ thị \(\dpi{100} y = -\frac{2}{3}x\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 15 trang 51 SGK Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON