RANDOM

Bài tập 1 trang 68 SGK Toán 9 Tập 2

Giải bài 1 tr 68 sách GK Toán 9 Tập 2

Kim giờ và kim phút của đồng hồ tạo thành một góc ở tâm có số đo là bao nhiêu độ vào những thời điểm sau:

a) 3 giờ

b) 5 giờ

c) 6 giờ

d) 12 giờ

e) 20 giờ

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Bài 1 chúng ta sẽ làm quen với khái niệm góc ở tâm bằng việc đưa vào một hình ảnh cụ thể đó là kim giờ và kim phút của đồng hồ.

Góc ở tâm tạo bởi hai kim giữa hai số liền nhau là \(\frac{360}{12}=30^o\)

Câu a: 

Vào thời điểm 3 giờ thì góc tạo thành giữa hai kim đồng hồ là: \(3.30=90^o\)

Câu b:

Vào thời điểm 5 giờ thì góc tạo thành giữa hai kim đồng hồ là: \(5.30=150^o\)

Câu c:

Vào thời điểm 6 giờ thì góc tạo thành giữa hai kim đồng hồ là: \(6.30=180^o\)

Câu d:

Vào thời điểm 20 giờ (tức 8h tối) thì góc tạo thành giữa hai kim đồng hồ là: \(4.30=120^o\)

Câu e:

Vào thời điểm 12 giờ hai kim đồng hồ trùng nhau thì góc tạo thành giữa hai kim đồng hồ là: \(0.30=0^o\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 68 SGK Toán 9 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
  • Tên Dấu

    Cho đường tròn (O;R) đường kính AB. Điểm H thuộc đoạn OA. Kẻ dây CD vuông góc với AB tại H . Vẽ đường tròn (O1) đường kính AH và đường tròn (O2) đường kính HB. Nói CA cắt đường tròn (O1) tại M,nối BC cắt đường tròn (O2) tại N.Nối MN cắt đường tròn (O;R) tại E và F.4.C/m: CE=CF=CH.

    Theo dõi (0) 4 Trả lời

 

RANDOM