YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 7 trang 40 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 7 tr 40 sách GK Toán 8 Tập 2

Số a là số âm hay dương nếu:

a) \(12a<15a?\)

b) \(4a<3a?\)

c) \(-3a<-5a?\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

Câu a:

Ta có: 12 < 15. Để có bất đẳng thức

12a < 15a ta phải nhân cả hai vế của bất đẳng thức 12 < 15 với số a.

Để được bất đẳng thức cùng chiều thì a > 0

Câu b:

Vì 4 > 3 và 4a < 3a trái chiều. Để nhân hai vế của bất đẳng thức 4 > 3 với a được bất đẳng thức ngược chiều thì a < 0

Câu c:

Từ -3 > -5 để có -3a > -5a thì phải có a>0

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 40 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF