YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 8 trang 40 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 8 tr 40 sách GK Toán 8 Tập 2

Cho a < b, chứng tỏ

a) \(2a-3<2b-3\)

b) \(2a-3<2b+5\)

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8

 
 

Câu a:

Ta có: \(a

Câu b:

Ta có:  \(2a-3<2b-3\)

mà \(-3<5\Rightarrow2b-3<2b+5\Rightarrow 2a-3<2b+5\)

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 40 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1