YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 62 trang 27 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 62 tr 27 sách GK Toán 8 Tập 1

Tính giá trị của biểu thức \(15x^4y^3z^2 : 5xy^2z^2\) với x = 2, y = -10, z = 2004

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết

15x4y3z2 : 5xy2z2 với x = 2, y = -10, z = 2004

Ta có 15x4y3z2 : 5xy2z2 = 3 . x4 – 1 . y3 – 2 . z2 – 2 = 3x3y

Tại x = 2, y = -10, z = 2004

Ta được: 3 . 23(-10) = 3 . 8 . (-10) = -240.

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 62 trang 27 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON