YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 39 trang 11 SBT Toán 8 tập 1

Giải bài 39 tr 11 sách BT Toán lớp 8 Tập 1

Làm tính chia

a.  \({x^2}yz:xyz\)

b. \({x^3}{y^4}:{x^3}y\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

Muốn chia đơn thức \(A\) cho đơn thức \(B\) (trường hợp \(A\) chia hết cho \(B\)) ta làm như sau:

+) Chia hệ số của đơn thức \(A\) cho hệ số của đơn thức \(B.\)

+) Chia lũy thừa của từng biến trong \(A\) cho lũy thừa của từng biến đó trong \(B\).

+) Nhân các kết quả vừa tìm được với nhau.

Lời giải chi tiết

a. \({x^2}yz:xyz\) \( = \left( {{x^2}:x} \right)\left( {y:y} \right)\left( {z:z} \right) = x\)

b. \({x^3}{y^4}:{x^3}y\) \( = \left( {{x^3}:{x^3}} \right)\left( {{y^4}:y} \right) = {y^3}\)

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 39 trang 11 SBT Toán 8 tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF