YOMEDIA
NONE

Bài tập 61 trang 27 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 61 tr 27 sách GK Toán 8 Tập 1

Làm tính chia:

a) \(5x^2y^4 : 10x^2y\);

b) \(\frac{3}{4}x^3y^3 : (- \frac{1}{2}x^2y^2)\);

c) \((-xy)^{10} : (-xy)^5\).

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

5x2y4 : 10x2y = 5/10x2 – 2. y4 – 1 = 1/2y3

Câu b:

3/4x3y3 : (- 1/2x2y2) = 3/4 . (-2) . x3 – 2 . y3 – 2 = -3/2xy

Câu c:

(-xy)10 :  (-xy)5 = (-xy)10 – 5 = (-xy)5 = -x5y5.

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 61 trang 27 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON