Nguyễn Thị Thanh Hiền's Profile

Nguyễn Thị Thanh Hiền

Nguyễn Thị Thanh Hiền

13/08/2006

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 107
Điểm 560
Kết bạn

Bạn bè (6)

Hoạt động gần đây (151)

 • Nguyễn Thị Thanh Hiền đã đặt câu hỏi: Tại sao nói lớp thú là bạn của nhà nông? Cách đây 4 tháng

  Tại sao nói lớp thú là bạn của nhà nông?

 • Nguyễn Thị Thanh Hiền đã đặt câu hỏi: ??????????? Cách đây 4 tháng

  Nguyễn Ánh là ai? Ban đầu Nguyễn Ánh sang cầu cứu nước nào?

  Ba anh em trong cuộc khởi nghĩa Tây Sơn là ai?

  Nếu nguyên nhân và ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Tây Sơn?

 • Nguyễn Thị Thanh Hiền đã đặt câu hỏi: ??????????? Cách đây 4 tháng

  Nguyễn Ánh là ai? Ban đầu Nguyễn Ánh sang cầu cứu nước nào?

  Ba anh em trong cuộc khởi nghĩa Tây Sơn là ai?

  Nếu nguyên nhân và ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Tây Sơn?

 • Nguyễn Thị Thanh Hiền đã đặt câu hỏi: ??????????? Cách đây 4 tháng

  Nguyễn Ánh là ai? Ban đầu Nguyễn Ánh sang cầu cứu nước nào?

  Ba anh em trong cuộc khởi nghĩa Tây Sơn là ai?

  Nếu nguyên nhân và ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Tây Sơn?

 • Nguyễn Thị Thanh Hiền đã đặt câu hỏi: các đới khí hậu ở Châu Âu Cách đây 4 tháng

  Châu Âu có mấy đới khí hậu? Nêu đặc điểm của từng kiểu khí hậu? Khí hậu nào chiếm diện tích lớn nhất?

 • Nguyễn Thị Thanh Hiền đã đặt câu hỏi: ??????????? Cách đây 4 tháng

  Nguyễn Ánh là ai? Ban đầu Nguyễn Ánh sang cầu cứu nước nào?

  Ba anh em trong cuộc khởi nghĩa Tây Sơn là ai?

  Nếu nguyên nhân và ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Tây Sơn?

 • Nguyễn Thị Thanh Hiền đã đặt câu hỏi: Tại sao nói lớp thú là bạn của nhà nông? Cách đây 4 tháng

  Tại sao nói lớp thú là bạn của nhà nông?

 • Nguyễn Thị Thanh Hiền đã đặt câu hỏi: Tìm số thứ năm Cách đây 4 tháng

  Trung bình cộng của năm số là 6. Nếu bỏ đi số cuối cùng thì trung bình cộng là 5. Tìm số cuối cùng (số thứ năm)?

 • Nguyễn Thị Thanh Hiền đã đặt câu hỏi: Tìm số thứ năm Cách đây 4 tháng

  Trung bình cộng của năm số là 6. Nếu bỏ đi số cuối cùng thì trung bình cộng là 5. Tìm số cuối cùng (số thứ năm)?

 • Nguyễn Thị Thanh Hiền đã trả lời trong câu hỏi: thực hiện phép tính Cách đây 4 tháng

  -2000

Điểm thưởng gần đây (168)

 • Nguyễn Thị Thanh Hiền: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 3 tháng
 • Nguyễn Thị Thanh Hiền: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 3 tháng
 • Nguyễn Thị Thanh Hiền: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 3 tháng
 • Nguyễn Thị Thanh Hiền: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 3 tháng
 • Nguyễn Thị Thanh Hiền: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 3 tháng
 • Nguyễn Thị Thanh Hiền: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 4 tháng
 • Nguyễn Thị Thanh Hiền: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 4 tháng
 • Nguyễn Thị Thanh Hiền: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 4 tháng
 • Nguyễn Thị Thanh Hiền: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 4 tháng
 • Nguyễn Thị Thanh Hiền: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 4 tháng