Rút gọn A = ( x + 2/x-3 + 6/ x-2 ) : 5/ x^2 - 5x + 6

bởi Đỗ Huyền 02/02/2019

1. Cho biểu thức A = ( x + 2/x-3 + 6/ x-2 ) : 5/ x^2 - 5x + 6

a) rút gọn A

b) Tìm giá trị của A biết /x+1/=3

c) Tìm x để biểu thức A đạt GTNN. Tìm GTNN đó

Câu trả lời (1)

 • a)A=(\frac{x+2}{x-3}+\frac{6}{x-2}):\frac{5}{x^{2}-5x+6}

       =(\frac{(x-2)(x+2)}{(x-3)(x-2)}+\frac{6(x-3)}{(x-2)(x-3)}).\frac{x^{2}-5x+6}{5}

       =\frac{x^{2}-4+6x-18}{(x-3)(x-2)}.\frac{(x-3)(x-2)}{5}

       =\frac{x^{2}+6x-22}{5}

  b)|x+1|=3<=>x+1=3 hoặc x+1=-3ặc x+1=-3<=>x=2 hoặc x=-4

  +)x=2 =>A=-5/6

  +)X=-4 =>A=-6

  Vậy...

  c) Ta có x^2+6x-22=x^2+6x+9-31=(x+3)^2-31

  Vì (x+3)^2\geq0 với mọi x=>(x+3)^2-31\geq-31 với mọi x=>\frac{(x+3)^{2}-31}{5}\geq \frac{-31}{5} với mọi x

  hay GTNN của A=-31/5<=>x=-3

  bởi Nguyễn Tú Anh 13/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan