YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 5 trang 6 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 5 tr 6 sách GK Toán 8 Tập 1

Rút gọn biểu thức:

a.  \(x\left( {x - y} \right) + y\left( {x - y} \right)\)

b.  \({x^{n - 1}}(x + y) - y({x^{n - 1}} + {y^{n - 1}})\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Bài 5 này cũng là một bài luyện tập cho các em nắm vững quy tắc nhân đơn thức với đa thức.

Câu a:

\(\begin{array}{*{20}{l}} \begin{array}{l} x\left( {x - y} \right){\rm{ + }}y\left( {x - y} \right)\\ = {x^2}-xy + yx-{y^2} \end{array}\\ { = {x^2}-xy + xy-{y^2}}\\ { = {x^2}-{y^2}} \end{array}\)

Câu b:

\(\begin{array}{*{20}{l}} \begin{array}{l} {x^{n-1}}\left( {x + y} \right)-y\left( {{x^{n-1}} + {y^{n-1}}} \right)\\ = {x^n} + {x^{n-1}}y-y{x^{n-1}} - {y^n} \end{array}\\ { = {x^n} + {\rm{ }}{x^{n-1}}y - {x^{n-1}}y - {y^n}}\\ { = {x^n}-{y^n}.} \end{array}\)

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 6 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON