YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3 trang 5 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 3 tr 5 sách GK Toán 8 Tập 1

Tìm x, biết:

a.  \(3x\left( {12x - 4} \right) - 9x\left( {4x - 3} \right) = 30\)

b.  \({x\left( {5 - 2x} \right) + 2x\left( {x{\rm{ }} - {\rm{ }}1} \right) = 15}\)

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết

Ở bài 3 này, chúng ta cứ việc thực hiện phép toán và thu gọn sau đó giải tìm x.

Câu a:

\(\begin{array}{l} 3x\left( {12x - 4} \right) - 9x\left( {4x - 3} \right) = 30\\ \begin{array}{*{20}{l}} {3x\left( {12x - 4} \right) - {\rm{9}}x\left( {4x - 3} \right) = 30}\\ {36{x^2}-12x-36{x^2} + 27x = 30}\\ {15x = 30} \end{array} \end{array}\\ \;{x = 2}\)

 

Câu b:

\(\begin{array}{l} x\left( {5 - 2x} \right) + 2x\left( {x{\rm{ }} - {\rm{ }}1} \right) = 15\\ \begin{array}{*{20}{l}} {x\left( {5 - 2x} \right) + 2x\left( {x{\rm{ }} - 1} \right) = 15}\\ {\;5x-2{x^2} + 2{x^2}-2x = {\rm{ }}15}\\ {3x = 15}\\ {\;x = 5} \end{array} \end{array}\)

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 5 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON