YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 36 trang 55 SBT Toán 8 Tập 2

Giải bài 36 tr 55 sách BT Toán lớp 8 Tập 2

Viết thành bất phương trình và chỉ ra hai nghiệm của nó từ các mệnh đề sau :

a) Tổng của \(2\) lần số nào đó và \(3\) lớn hơn \(12.\)

b) Hiệu của \(5\) và \(3\) lần số nào đó nhỏ hơn \(10.\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

- Đọc kĩ các câu rồi viết thành bất phương trình thích hợp.

- Áp dụng định nghĩa: Nghiệm của bất phương trình là giá trị của ẩn thay vào bất phương trình ta được một khẳng định đúng.

Lời giải chi tiết

a) Bất phương trình : \(2x + 3 > 12.\)

Ta có: \(x = 6\) và \(x = 7\) là nghiệm của bất phương trình vì :

\(2.6 + 3 = 15 > 12\) và \(2.7 + 3 = 17 > 12.\)

b) Bất phương trình : \(5 – 3x < 10.\)

Ta có: \( x= 1\) và \(x = 2\) là nghiệm của bất phương trình vì :

\(5 - 3.1 = 2 < 10\) và \(5 - 3.2 =  - 1 < 10.\)

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 36 trang 55 SBT Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF