YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3.1 trang 55 SBT Toán 8 Tập 2

Giải bài 3.1 tr 55 sách BT Toán lớp 8 Tập 2

Khoanh vào chữ cái trước khẳng định đúng.

Giá trị \(x = –3\) là nghiệm của bất phương trình

A. \({x^2} - 1 \ge 8\)

B. \({x^2} - 1 > 8\)

C. \({x^2} - 1 < 8\)

D. \({x^2} - 1 \le 6\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

Áp dụng định nghĩa: Nghiệm của bất phương trình là giá trị của ẩn thay vào bất phương trình ta được một khẳng định đúng. 

Lời giải chi tiết

+) Thay \(x = -3\) vào bất phương trình \({x^2} - 1 \ge 8,\) ta được: \((-3)^2 -1 \ge 8\) \( \Rightarrow 8 \ge 8\) (khẳng định đúng)

Do đó \(x = -3\) là nghiệm của bất phương trình \({x^2} - 1 \ge 8.\)

+) Thay \(x = -3\) vào bất phương trình \({x^2} - 1 > 8,\) ta được: \((-3)^2 -1 > 8\) \( \Rightarrow 8 > 8\)  (khẳng định sai)

Do đó \(x = -3\) không là nghiệm của bất phương trình \({x^2} - 1 > 8.\)

+) Thay \(x = -3\) vào bất phương trình \({x^2} - 1 < 8,\) ta được: \((-3)^2 -1 < 8\) \( \Rightarrow 8 < 8\)  (khẳng định sai)

Do đó \(x = -3\) không là nghiệm của bất phương trình \({x^2} - 1 < 8.\)

+) Thay \(x = -3\) vào bất phương trình \({x^2} - 1 \le 6,\) ta được: \((-3)^2 -1 \le 6\) \( \Rightarrow 8 \le 6\) (khẳng định sai)

Do đó \(x = -3\) không là nghiệm của bất phương trình \({x^2} - 1 \le 6.\)

Vậy \(x = -3\)  là nghiệm của bất phương trình \({x^2} - 1 \ge 8.\)

Chọn A.

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.1 trang 55 SBT Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF