YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3.2 trang 55 SBT Toán 8 Tập 2

Giải bài 3.2 tr 55 sách BT Toán lớp 8 Tập 2

Khoanh vào chữ cái trước hình đúng.

Hình biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình \(x ≤ 2\) là 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

Áp dụng qui tắc biểu diễn tập nghiệm trên trục số.

Lời giải chi tiết

Hình biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình \(x ≤ 2\) là hình C.

Chọn C.

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.2 trang 55 SBT Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF