ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Toán 8 Bài 3 Bất phương trình một ẩn

Bài tập trắc nghiệm Toán 8 Bài 3 về Bất phương trình một ẩn online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (9 câu):

  • A. 2x + 1 > 0
  • B. (x+1)(x-2) < 0
  • C. x2 - 2x +5 < 0
  • D. \(\frac{1}{x} + x \le  - 1\)
  • A. x > -5
  • B. x > 5
  • C. x < -15
  • D. x > 15
   
   
  • A. x > 1
  • B. x = 0
  • C. \(x \ne 1\)
  • D. Bất phương trình vô nghiệm 
  • A. m = 4
  • B. m < 4
  • C. m = -4
  • D. m > -4
  • A. x >  -13
  • B. x < -2
  • C. -13 < x< -2
  • D. x= -2
 • Câu 6:

  Tìm tập nghiệm của bất phương trình \(\frac{{1 - 3{\rm{x}}}}{2} - 3 \le x - \frac{{x + 1}}{4}\)

  • A. x < -1
  • B. \(x \ge  - 1\)
  • C. x > -1
  • D. \(x \le  - 1\)
 • Câu 7:

  Tập nghiệm của bất phương trình \(\frac{{{\rm{4x - 3}}}}{{x + 2}} > 5\) được biểu diễn bởi trục số nào sau đây?

  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
 • Câu 8:

  Với giá trị nào của m thì bất phương trình (m-1)x - 3 > x+m vô nghiệm 

  • A. m = - 2
  • B. m = 2
  • C. m = 1
  • D. m = -1
 • Câu 9:

  Với giá trị nào của thì bất phương trình \(x - m \ge \frac{{3\left( {x + 2} \right)}}{m} - 5\) có vô số nghiệm 

  • A.  m = 1
  • B. m = 2
  • C. m = 3
  • D. m = 4
 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 14_1631286051.png
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)