YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 37 trang 55 SBT Toán 8 Tập 2

Giải bài 37 tr 55 sách BT Toán lớp 8 Tập 2

Với tập hợp \(A\) như trong bài tập 33, hãy cho biết số nào trong \(A\) là nghiệm của bất phương trình :

a) \(\left| {x - 2} \right| \le 3\)

b) \(\left| {x - 3} \right| > 5\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

Giải các bất phương trình đã cho rồi từ đó tìm các giá trị của \(x\) trong tập \(A\) là nghiệm của các bất phương trình đó.

Lời giải chi tiết

a) Ta có :

\(\left| {x - 2} \right| \le 3\)

\(\Leftrightarrow  - 3 \le x - 2 \le 3\)\( \Leftrightarrow - 3+2 \le x - 2+2 \le 3+2 \)\( \Leftrightarrow  - 1 \le x \le 5\)

Các số trong tập \(A\) là nghiệm của bất phương trình là : \(-1;\, 0;\, 1; \,2;\, 3;\, 4;\, 5.\)

b) Ta có:

\(\left| {x - 3} \right| > 5\)

\(\Leftrightarrow \left[ {\matrix{   {x - 3 > 5}  \cr   {x - 3 <  - 5}  \cr  } \Leftrightarrow \left[ {\matrix{   {x > 8}  \cr   {x <  - 2}  \cr  } } \right.} \right.\)

Các giá trị của tập \(A\) là nghiệm của bất phương trình là : \(10; 9; -3; -4; -5; \) \(-6; -7;\) \( -8; -9; -10.\)

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 37 trang 55 SBT Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF