YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 35 trang 55 SBT Toán 8 Tập 2

Giải bài 35 tr 55 sách BT Toán lớp 8 Tập 2

Viết thành bất phương trình và chỉ ra một nghiệm của nó từ các mệnh đề sau :

a) Tổng của một số nào đó và \(5\) lớn hơn \(7.\)

b) Hiệu của \(9\) và một số nào đó nhỏ hơn \(–12.\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

- Đọc kĩ các câu rồi viết thành bất phương trình thích hợp.

- Áp dụng định nghĩa: Nghiệm của bất phương trình là giá trị của ẩn thay vào bất phương trình ta được một khẳng định đúng.

Lời giải chi tiết

a) \(x + 5 > 7\)

Ta có \(x = 3\) là nghiệm của bất phương trình vì \(3 + 5 = 8 > 7.\)

b) \(9 \,– x < -12\)

Ta có \(x = 22\) là nghiệm của bất phương trình vì \(9 – 22 = -13 < -12.\)

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 35 trang 55 SBT Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF