YOMEDIA

Bài tập 34 trang 50 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 34 tr 50 sách GK Toán 8 Tập 1

Dùng quy tắc đổi dấu rồi thực hiện các phép tính

a) \(\frac{4x+13}{5x(x-7)}-\frac{3x+6}{5x(x-7)}\)

b) \(\frac{1}{x-5x^2}-\frac{25x-15}{25x^2-1}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

\(\frac{4x+13}{5x(x-7)}-\frac{3x+6}{5x(x-7)}=\frac{4x+13}{5x(x-7)}+\frac{x-48}{-5x(7-x)}\)

\(\frac{4x+13}{5x(x-7)}+\frac{x-48}{5x(x-7)}=\frac{4x+13+x-48}{5x(x-7)}= \frac{5x-35}{5x(x-7)}\)

\(=\frac{5(x-7)}{5x(x-7)}=\frac{1}{x}\)

Câu b:

\(\frac{1}{x-5x^2}-\frac{25x-15}{25x^2-1}=\frac{1}{x(1-5x)}+\frac{25x-15}{-(25x^2-1)}\)

\(=\frac{1}{x(1-5x)}+\frac{25x-15}{1-25x^2}=\frac{1}{x(1-5x)}+\frac{25x-15}{(1-5x)(1+5x)}\)

\(=\frac{1+5x+x(25x-15)}{x(1-5x)(1+5x)}= \frac{1+5x+25x^2-15}{x(1-5x)(1+5x)}\)

\(=\frac{1-10x+25x^2}{x(1-5x)(1+5x)}=\frac{(1-5x)^2}{x(1-5x)(1+5x)} =\frac{1-5x}{x(1+5x)}\)

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 34 trang 50 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • nguyen bao anh

  Tính

  bởi nguyen bao anh 24/07/2018

   Chọn đáp án đúng

  \(\frac{{x + 1}}{{x - 1}} - \frac{{x - 1}}{{x + 1}}\)

  \(A.\frac{{ - 4}}{{{x^2} - 1}}\,\,\,B.\frac{{2\left( {x + 1} \right)}}{{x - 1}}\,\,\,C.\frac{{2\left( {{x^2} + 1} \right)}}{{{x^2} - 1}}\,\,D.\frac{{4x}}{{{x^2} - 1}}\)

  A hay D vậy mấy bạn?

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • hi hi

  Rut gọn

  bởi hi hi 24/07/2018

   Bạn nào biết làm chỉ mình bài này với

  rút gọn A

   \(A = \frac{{32x - 8{x^2} + 2{x^3}}}{{{x^3} + 64}}\)

   

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • Tra xanh

  Chứng minh

  bởi Tra xanh 23/07/2018

   Bai nay chứng minh sao vây mấy bạn? minh ngán mấy bài chứng minh T_T

  \(\frac{1}{x} - \frac{1}{{x + 1}} = \frac{1}{{x\left( {x + 1} \right)}}\)

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • thuy tien

  Đố các bạn làm hết mấy bài này :v

  a.\(\frac{{4x - 1}}{{2x + y}} - \frac{{7x - 1}}{{2x + y}}\)

  b.\(\frac{{2x + 3}}{{5x - y}} - \frac{{x + y}}{{5x - y}}\)

  c.\(\frac{{x + 2y}}{{{x^2} - 1}} - \frac{2}{{x - 1}}\)

  d.\(\frac{{x + 1}}{{x - 1}} - \frac{{x - 3}}{{{x^2} + x + 1}}\)

  e.\(\frac{5}{{x + 2y}} - \frac{{x + 6}}{{2x + y}}\)

   

  Theo dõi (0) 2 Trả lời

 

YOMEDIA