YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 33 trang 50 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 33 tr 50 sách GK Toán 8 Tập 1

Làm các phép tính sau

a) \(\frac{4xy-5}{10x^3y}-\frac{6y^2-5}{10x^3y}\)

b) \(\frac{7x+6}{2x(x+7)}-\frac{3x+6}{2x^2+14x}\)

 

 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải chi tiết bài 33:

Câu a:

 \(\frac{4xy-5}{10x^3y}-\frac{6y^2-5}{10x^3y}=\frac{4xy-5-(6y^2-5)}{10x^3y}\)

\(=\frac{4xy-5-6y^2+5}{10x^3y}=\frac{4xy-6y^2}{10x^3y} =\frac{2y(2x-3y)}{10x^3y}=\frac{2x-3y}{5x^3}\)

Câu b:

\(\frac{7x+6}{2x(x+7)}-\frac{3x+6}{2x^2+14x}= \frac{7x+6}{2x(x+7)}+\frac{-(3x+6)}{2x(x+7)}\)

\(\frac{7x+6-3x-6}{2x(x+7)}=\frac{4x}{2x(x+7)}=\frac{2}{x+7}\)

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 33 trang 50 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON