Bài tập 30 trang 50 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 30 tr 50 sách GK Toán 8 Tập 1

Thực hiện các phép tính sau:

a) \(\frac{3}{2x+6}-\frac{x-6}{2x^{2}+6x}\);

b) \(x^{2}+1-\frac{x^{4}-3x^{2}+2}{x^{2}-1}\)

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

  

                                        

Câu b:

  

                                       

                                      .

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 30 trang 50 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Hạ Lan

  2 tính

  a) \(\dfrac{3}{x-4}-\dfrac{2}{4-x}\)

  b)\(\dfrac{7}{x-3}-\dfrac{4}{3-x}\)

  c)\(\dfrac{3}{x+5}-\dfrac{2}{x+2}\)

  d)\(\dfrac{9}{x-5}-\dfrac{6}{x^2-25}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Khánh Linh

  1 xét xem các biến đổi sau đúng hay sai và giải thích

  a) \(-\dfrac{3}{x-4}=\dfrac{2x}{x+1}\)

  b) \(\dfrac{1-x}{1+x}=\dfrac{x-1}{x+1}\)

  c)\(\dfrac{x-4}{x-1}=\dfrac{4-x}{1-x}\)

  d) \(\dfrac{x-4}{x-1}-\dfrac{3x}{1-x}=\dfrac{x-4}{x-1}+\dfrac{3x}{x-1}=\dfrac{4x-4}{x-1}=4\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Ha

  thế nào là hai phân số đối nhau?

  mình đang cần gấp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • ngọc trang

  Thực hiện phép tính

  3. \(\dfrac{y}{xy-5y^2}-\dfrac{15y-25x}{y^2-25x^2}\)

  4. \(\dfrac{4-2x+x^2}{2+x}-2-x\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hiền

  \(\dfrac{1}{3x-2}-\dfrac{1}{3x+2}-\dfrac{3x-6}{4-9x^2}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đặng Ngọc Trâm

  a). Chứng minh: \(\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{x+1}=\dfrac{1}{x\left(x+1\right)}\)

  b). Tính nhẩm tổng sau:

  \(\dfrac{1}{x\left(x+1\right)}+\dfrac{1}{\left(x+1\right)\left(x+2\right)}+\dfrac{1}{\left(x+2\right)\left(x+3\right)}+\dfrac{1}{\left(x+3\right)\left(x+4\right)}+\dfrac{1}{\left(x+4\right)\left(x+5\right)}+\dfrac{1}{x+5}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời