Bài tập 21 trang 17 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 21 tr 17 sách GK Toán 8 Tập 2

Giải các phương trình:

a) \((3x - 2)(4x + 5) = 0\);

b) \((2,3x - 6,9)(0,1x + 2) = 0\);

c) \((4x + 2)(x^2 + 1) = 0\);

d) \((2x + 7)(x - 5)(5x + 1) = 0\);

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

 (3x - 2)(4x + 5) = 0

⇔ 3x - 2 = 0 hoặc 4x + 5 = 0

1) 3x - 2 = 0 ⇔ 3x = 2 ⇔ x = 

2) 4x + 5 = 0 ⇔ 4x = -5 ⇔ x = 

Vậy phương trình có tập nghiệm S = .

Câu b

 (2,3x - 6,9)(0,1x + 2) = 0

⇔ 2,3x - 6,9 = 0 hoặc 0,1x + 2 = 0

1) 2,3x - 6,9 = 0 ⇔ 2,3x = 6,9 ⇔ x = 3

2) 0,1x + 2 = 0 ⇔ 0,1x = -2 ⇔ x = -20.

Vậy phương trình có tập hợp nghiệm S = {3;-20}

Câu c:

 (4x + 2)(x2 +  1) = 0 ⇔ 4x + 2 = 0 hoặc x2 +  1 = 0

1) 4x + 2 = 0 ⇔ 4x = -2 ⇔ x = 

2) x2 +  1 = 0 ⇔ x2 = -1 (vô lí vì x2 ≥ 0)

Vậy phương trình có tập hợp nghiệm S = .

Câu d:

(2x + 7)(x - 5)(5x + 1) = 0

⇔ 2x + 7 = 0 hoặc x - 5 = 0 hoặc 5x + 1 = 0

1) 2x + 7 = 0 ⇔ 2x = -7 ⇔ x = 

2) x - 5 = 0 ⇔ x = 5

3) 5x + 1 = 0 ⇔ 5x = -1 ⇔ x = .

Vậy phương trình có tập nghiệm là S =  

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 21 trang 17 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 21 trang 17 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Tích các nghiệm của phương trình x3 + 4x2 + x - 6 = 0 là 

  • A. 1
  • B. 2
  • C. -6
  • D. 6

Được đề xuất cho bạn