ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Toán 8 Bài 4 Phương trình tích

Bài tập trắc nghiệm Toán 8 Chương 3 Bài 4 về Phương trình tích online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (9 câu):

  • A. x = 1; x = 2
  • B. x = =2; x = 1
  • C. x = -1; x = 2
  • D. x = 1; x = 3
  • A. x =2
  • B. x = -2
  • C. \(x =  - \frac{1}{2};x = 2\)
  • D. \(x =  - \frac{1}{3}\)
   
   
  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4
  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4
  • A. Phương trình 8x(3x - 5) = 6(3x - 5) có hai nghiệm trái dấu 
  • B. Phương trình 8x(3x - 5) = 6(3x - 5) có hai nghiệm cùng dương 
  • C. Phương trình 8x(3x - 5) = 6(3x - 5) có hai nghiệm cùng âm
  • D. Phương trình 8x(3x - 5) = 6(3x - 5) có một nghiệm duy nhất 
 • Câu 6:

  Tích các nghiệm của phương trình x3 + 4x2 + x - 6 = 0 là 

  • A. 1
  • B. 2
  • C. -6
  • D. 6
 • Câu 7:

  Nghiệm lớn nhất của phương trình (x2 - 1)(2x - 1) = (x2 - 1)(x + 3) là 

  • A. 2
  • B. 1
  • C. -1
  • D. 4
 • Câu 8:

  Nfghiệm nhỏ nhất của phương trình (2x + 1)2 = (x -1)2 là

  • A. 0
  • B. 2
  • C. 3
  • D. -2
 • Câu 9:

  Tập nghiệm của phương trình (x2 + x)(x2 + x + 1) = 6 là

  • A. S = {-1; -2}
  • B. S = {1; 2}
  • C. S = {1; -2}
  • D. S = {-1; 2}
 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 14_1631286051.png
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)