YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1 trang 82 SBT Toán 8 Tập 2

Giải bài 1 tr 82 sách BT Toán lớp 8 Tập 2

Viết tỉ số của các cặp đoạn thẳng sau:

a. AB = 125cm, CD = 625 cm;

b. EF = 45cm, E’F’ = 13,5dm

c. MN = 555cm, M’N’ = 999cm

d. PQ = 10101cm, P’Q’ = 303,03m

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

- Tỉ số của hai đoạn thẳng là tỉ số độ dài của chúng theo cùng một đơn vị đo.

- Tỉ số của hai đoạn thẳng \(AB\) và \(CD\) được kí hiệu là \(\dfrac{{AB}}{{C{\text{D}}}}\)

Lời giải chi tiết

a. Ta có:

\(\displaystyle{{AB} \over {CD}} = {{125} \over {625}} = {1 \over 5}\)

b. Đổi: \(E’F’ = 13,5dm = 135 cm\)

Ta có:

\(\displaystyle {{EF} \over {E'F'}} = {{45} \over {135}} = {1 \over 3}\)

c. Ta có:

\(\displaystyle {{MN} \over {M'N'}} = {{555} \over {999}} = {{111.5} \over {111.9}} = {5 \over 9}\)

d. Đổi: \(P’Q’ = 303,03m = 30303cm\)

Ta có:

\(\displaystyle {{PQ} \over {P'Q'}} = {{10101} \over {30303}} = {{10101} \over {10101.3}} = {1 \over 3}\)

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 82 SBT Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF