ON
ADMICRO

Hỏi đáp về Định lí Ta-lét trong tam giác - Hình học 8

Nếu các em có những khó khăn nào về bài Hình học 8 Chương 3 Bài 1 Định lí Ta-lét trong tam giác, các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi ở trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao, cộng đồng Toán HOC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

VDO.AI

Danh sách hỏi đáp (79 câu):

 

 

 

AMBIENT
1=>1