Hỏi đáp về Định lí Ta-lét trong tam giác - Hình học 8

Nếu các em có những khó khăn nào về bài Hình học 8 Chương 3 Bài 1 Định lí Ta-lét trong tam giác, các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi ở trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao, cộng đồng Toán HOC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

Danh sách hỏi đáp (2 câu):

 • hồng trang
  Bài 5 (Sách bài tập - tập 2 - trang 83)

  Cho tam giác ABC. Từ điểm D trên cạnh BC, kẻ các đường thẳng song song với các cạnh AB và AC, chúng cắt các cạnh AC và AB theo thứ tự tại F và E (h.4)

  Chứng minh rằng :

                  \(\dfrac{AE}{AB}+\dfrac{AF}{AC}=1\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • hai trieu
  Bài 3 (Sách bài tập - tập 2 - trang 82)

  Tính độ dài x của các đoạn thẳng trong hình 1, hình 2 biết rằng các số trên hình cùng đơn vị đo là cm ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy