YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2 trang 82 SBT Toán 8 Tập 2

Giải bài 2 tr 82 sách BT Toán lớp 8 Tập 2

Đoạn thẳng AB gấp năm lần đoạn thẳng CD; đoạn thẳng A’B’ gấp bảy lần đoạn thẳng CD.

a. Tính tỉ số của hai đoạn thẳng AB và A’B’

b. Cho biết đoạn thẳng MN = 505cm và đoạn thẳng M’N’ = 707cm, hỏi hai đoạn thẳng AB , A’B’ có tỉ lệ với hai đoạn thẳng MN và M’N’ hay không ?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

a) Chọn \(CD\) làm đoạn thẳng đơn vị, biểu diễn \(AB; A'B'\) theo đoạn thẳng đơn vị. Từ đó ta tính được tỉ số \(\displaystyle {{AB} \over {A'B'}} \).

b) Tính tỉ số \(\displaystyle {{MN} \over {M'N'}}\) rồi so sánh với tỉ số \(\displaystyle {{AB} \over {A'B'}} \) (câu a).

Chú ý: Tỉ số của hai đoạn thẳng là tỉ số độ dài của chúng theo cùng một đơn vị đo.

Hướng dẫn giải

a. Chọn \(CD\) làm đoạn thẳng đơn vị.

Theo đề bài, đoạn thẳng \(AB\) gấp năm lần đoạn thẳng \(CD\); đoạn thẳng \(A’B’\) gấp bảy lần đoạn thẳng \(CD\) 

Suy ra \(AB = 5\) (đơn vị), \(A’B’ = 7\) (đơn vị).

Vậy \(\displaystyle {{AB} \over {A'B'}} = {5 \over 7}\)

b. Ta có:

\(\displaystyle {{MN} \over {M'N'}} = {{505} \over {707}} = {{101.5} \over {101.7}} = {5 \over 7}\)

Vì \(\displaystyle {{AB} \over {A'B'}} = {{MN} \over {M'N'}}= {5 \over 7} \) nên \(AB\) và \(A’B’\) tỉ lệ với \(MN\) và \(M’N’\).

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 82 SBT Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF