YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3 trang 82 SBT Toán 8 Tập 2

Giải bài 3 tr 82 sách BT Toán lớp 8 Tập 2

Tính độ dài x của các đoạn thẳng trong hình 1, biết rằng các số trên hình cùng đơn vị đo là cm.

  

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

Định lí Ta –lét: Nếu một đường thẳng song song với một cạnh của tam giác và cắt hai cạnh còn lại thì nó định ra trên hai cạnh ấy những đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ.

Lời giải chi tiết

a) Xem hình 1

Xét \(∆ ABC\) có \(MN // BC\)

Theo định lí Ta –lét ta có:

\(\displaystyle {{AM} \over {MB}} = {{AN} \over {NC}}\)

\(\displaystyle  \Rightarrow {{17} \over {10}} = {x \over 9}\)

\(\displaystyle \Rightarrow x = {{17.9} \over {10}} = 15,3\) (cm)

b) Xem hình 2

Xét \(∆ PQR\) có \(EF // QR\) và \(PR=PF+FR=20+15=35cm\)

Theo định lí Ta –lét ta có:

\(\displaystyle {{PE} \over {PQ}} = {{PF} \over {PR}}\)

\(\displaystyle  \Rightarrow{{16} \over x} = {{20} \over {35}}\)

\(\displaystyle  \Rightarrow x = {{16.35} \over {20}} = 28\) (cm).

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 82 SBT Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF