YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 5 trang 59 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 5 tr 59 sách GK Toán 8 Tập 2

Tìm x trong các trường hợp sau(h.7):

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Với bài 5, chúng ta sẽ sử dụng tính chất đồng dạng và song song để tìm x.

Câu a:

\(\frac{{BM}}{{AM}} = \frac{{CN}}{{AN}} = \frac{{AC - AN}}{{AN}}\)

\(\Leftrightarrow \frac{x}{4} = \frac{{3,5}}{5} \Rightarrow x = \frac{{4.3,5}}{5} = 2,8\)

Câu b:

\(\begin{array}{l}
\frac{{DP}}{{PE}} = \frac{{DQ}}{{QF}}\\
 \Leftrightarrow \frac{x}{{10,5}} = \frac{9}{{15}} \Rightarrow x = \frac{{10,5.9}}{{15}} = 6,3
\end{array}\)

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 59 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON