YOMEDIA

Bài tập 5 trang 59 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 5 tr 59 sách GK Toán 8 Tập 2

Tìm x trong các trường hợp sau(h.7):

Hình 7 bài 5 trang 59 SGK Toán lớp 8 Tập 2

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Với bài 5, chúng ta sẽ sử dụng tính chất đồng dạng và song song để tìm x.

Câu a:

\(\frac{{BM}}{{AM}} = \frac{{CN}}{{AN}} = \frac{{AC - AN}}{{AN}}\)

\( \Leftrightarrow \frac{x}{4} = \frac{{3,5}}{5} \Rightarrow x = \frac{{4.3,5}}{5} = 2,8\)

Câu b:

\(\begin{array}{l}
\frac{{DP}}{{PE}} = \frac{{DQ}}{{QF}}\\
 \Leftrightarrow \frac{x}{{10,5}} = \frac{9}{{15}} \Rightarrow x = \frac{{10,5.9}}{{15}} = 6,3
\end{array}\)

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 59 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Minh Minh

  cho tam giác ABC có AB=12cm AC=15cm BC=15cm trên cạnh AB lấy điểm M sao cho AM=3cm từ M kẻ đường thẳng // với BC cắt AC tại N cắt trung tuyến AI tại K

  a) tính AM

  b) chứng minh K là trung điểm của MN

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hồng trang
  Bài 5 (Sách bài tập - tập 2 - trang 83)

  Cho tam giác ABC. Từ điểm D trên cạnh BC, kẻ các đường thẳng song song với các cạnh AB và AC, chúng cắt các cạnh AC và AB theo thứ tự tại F và E (h.4)

  Chứng minh rằng :

                  \(\dfrac{AE}{AB}+\dfrac{AF}{AC}=1\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thanh Nguyên
  Bài 4 (Sách bài tập - tập 2 - trang 83)

  Cho hình thang ABCD có AB //CD và AB < CD. Đường thẳng song song với đáy AB cắt các cạnh bên AD, BC theo thứ tự tại M và N.

  Chứng minh rằng :

  a) \(\dfrac{MA}{AD}=\dfrac{NB}{BC}\)

  b) \(\dfrac{MA}{MD}=\dfrac{NB}{NC}\)

  c) \(\dfrac{MD}{DA}=\dfrac{NC}{CB}\)

  Hướng dẫn : Kéo dài các tia DA, CB cắt nhau tại E (h.3), áp dụng định lí Ta - let trong tam giác và tính chất của tỉ lệ thức để chứng minh

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hai trieu
  Bài 3 (Sách bài tập - tập 2 - trang 82)

  Tính độ dài x của các đoạn thẳng trong hình 1, hình 2 biết rằng các số trên hình cùng đơn vị đo là cm ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Xuân Ngạn
  Bài 2 (Sách bài tập - tập 2 - trang 82)

  Đoạn thẳng AB gập 5 làn đoạn thẳng CD; đoạn thẳng A'B' gấp 7 lần đoạn thẳng CD

  a) Tính tỉ số của hai đoạn thẳng AB và A"B'

  b) Cho biết đoạn thẳng MN = 505 cm và đoạn thẳng M'N' = 707 cm, hỏi hai đoạn thẳng AB, A'B' có tỉ lệ với hai đoạn thẳng MN và M'N' hay không ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • cuc trang
  Bài 1 (Sách bài tập - tập 2 - trang 82)

  Viết tỉ số của các cặp đoạn thẳng sau :

  a) AB = 125 cm, CD = 625 cm

  b) EF = 45 cm, E'F' = 13,5 dm

  c) MN = 555 cm, M'N' = 999 cm

  d) PQ = 10101 cm, P'Q' = 303,03 m

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Viết Khánh

  Cho hình, biết BC // DE, AB = 2cm, AC = 3cm, BD = 4cm. Tính CE?

  A B D E C 2 4 3 ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA