YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 5 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 1 tr 5 sách GK Toán 8 Tập 1

Làm tính nhân:

a. \({x^2}(5{x^3} - x - \frac{1}{2})\)

b. \((3xy - {x^2} + y)\frac{2}{3}{x^2}y\);

c. \((4{x^3} - 5xy + 2x)( - \frac{1}{2}xy)\).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Với bài 1 này chúng ta sẽ áp dụng quy tắc Nhân đơn thức với đa thức.

a.

\(\begin{array}{l} {x^2}(5{x^3} - x - \frac{1}{2})\\ = {x^2}5{x^3} + {x^2}\left( { - x} \right) - \frac{1}{2}{x^2}\\ = 5{x^5} - {x^3} - \frac{1}{2}{x^2} \end{array}\)

b.

\(\begin{array}{l} (3xy - {x^2} + y)\frac{2}{3}{x^2}y\\ = \frac{2}{3}{x^2}y.3xy + \frac{2}{3}{x^2}y\left( { - {x^2}} \right) + \frac{2}{3}{x^2}y.y\\ = 2{x^3}{y^2} - \frac{2}{3}{x^4}y + \frac{2}{3}{x^2}{y^2} \end{array}\)

c.

\(\begin{array}{l} (4{x^3} - 5xy + 2x)( - \frac{1}{2}xy)\\ = 4{x^3}( - \frac{1}{2}xy) - 5xy( - \frac{1}{2}xy) + 2x( - \frac{1}{2}xy)\\ = - 2{x^4}y + \frac{5}{2}{x^2}{y^2} - {x^2}y \end{array}\)

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 5 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF