YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 5 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 2 tr 5 sách GK Toán 8 Tập 1

Thực hiện phép nhân, rút gọn rồi tính giá trị của biểu thức:

a) \(x\left( {x{\rm{ }} - {\rm{ }}y} \right){\rm{ }} + {\rm{ }}y\left( {x{\rm{ }} + {\rm{ }}y} \right)\)  tại x =-6 và y=8;

b) \(x({x^2} - y) - {x^2}(x + y) + y({x^2} - x)\) tại x =  và y = -100.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Với bài 2 này chúng ta cứ thực hiện phép toán và cho ra biểu thức rút gọn, sau đo thé giá trị của x và y mà đề bài đã cho.

Câu a:

\(\begin{array}{l} x\left( {x - y} \right) + y\left( {x + {\rm{ }}y} \right)\\ = {x^2}{\rm{ - }}xy + yx + {y^2}\\ = {x^2} + {\rm{ }}{y^2} \end{array}\)

với x = -6, y = 8 biểu thức có giá trị là (-6)2 + 82 = 36 + 64 = 100

Câu b:

\(\begin{array}{l} x({x^{2\;}} - y) - {x^{2\;}}\left( {x + y} \right) + y({x^2}--x){\rm{ }}\\ = {\rm{ }}{x^3}-xy-{x^3}-{x^2}y + y{x^2} - yx{\rm{ }}\\ = - 2xy \end{array}\)

Với x = , y = -100 biểu thức có giá trị là -2 .  . (-100) = 100.

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 5 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON