YOMEDIA
ZUNIA12

Thực hành 1 trang 49 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 2 - CTST

Thực hành 1 trang 49 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 2

Quan sát Hình 4. Hai tam giác ABC và MNP có bằng nhau không? Hãy chỉ ra các cặp góc và các cặp cạnh tương ứng bằng nhau. 

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết Thực hành 1

Phương pháp giải

Ta dựa vào định nghĩa về 2 tam giác bằng nhau 

Lời giải chi tiết

\( \Rightarrow \Delta{ABC}=\Delta{MNP}\) do có các cặp góc và cạnh tương ứng bằng nhau.

Các cặp góc bằng nhau là: \(\widehat A = \widehat M\); \(\widehat B = \widehat N\);\(\widehat C = \widehat P\) 

Các cặp cạnh bằng nhau là: \(AB = MN; AC = MP; BC = PN\)

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Thực hành 1 trang 49 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 2 - CTST HAY thì click chia sẻ 

Bài tập SGK khác

Hoạt động khám phá 1 trang 48 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 2 - CTST

Vận dụng 1 trang 49 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 2 - CTST

Hoạt động khám phá 2 trang 50 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 2 - CTST

Hoạt động khám phá 3 trang 51 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 2 - CTST

Hoạt động khám phá 4 trang 52 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 2 - CTST

Thực hành 2 trang 54 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 2 - CTST

Thực hành 3 trang 54 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 2 - CTST

Vận dụng 2 trang 54 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 2 - CTST

Vận dụng 3 trang 54 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 2 - CTST

Hoạt động khám phá 5 trang 55 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 2 - CTST

Thực hành 4 trang 56 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 2 - CTST

Hoạt động khám phá 6 trang 56 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 2 - CTST

Thực hành 5 trang 57 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 2 - CTST

Giải bài 1 trang 57 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 2 - CTST

Giải bài 2 trang 57 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 2 - CTST

Giải bài 3 trang 58 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 2 - CTST

Giải bài 4 trang 58 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 2 - CTST

Giải bài 5 trang 58 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 2 - CTST

Giải bài 6 trang 58 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 2 - CTST

Giải bài 7 trang 58 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 2 - CTST

Giải bài 8 trang 58 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 2 - CTST

Giải bài 9 trang 58 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 2 - CTST

Giải bài 1 trang 45 SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 2 - CTST

Giải bài 2 trang 45 SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 2 - CTST

Giải bài 3 trang 45 SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 2 - CTST

Giải bài 4 trang 45 SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 2 - CTST

Giải bài 5 trang 46 SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 2 - CTST

Giải bài 6 trang 46 SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 2 - CTST

Giải bài 7 trang 46 SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 2 - CTST

Giải bài 8 trang 46 SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 2 - CTST

Giải bài 9 trang 46 SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 2 - CTST

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON