YOMEDIA
ZUNIA12

Giải bài 6 trang 58 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 2 - CTST

Giải bài 6 trang 58 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 2

Cho Hình 25 có EF = HG, EG = HF. Chứng minh rằng:

a) \(\Delta EFH=\Delta HGE\)

b) EF // HG

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết Bài 6

Phương pháp giải

- Chứng minh 2 tam giác bằng nhau (c-c-c)

- Chứng minh 2 góc ở vị trí so le trong bằng nhau

Lời giải chi tiết

a) Xét tam giác EGH và tam giác HFE có :

FE = GH; GE = HF; EH chung

\(\Rightarrow \Delta EFH=\Delta HGE\) (c-c-c)

\( \Rightarrow \widehat {FEH} = \widehat {EHG}\)( 2 góc tương ứng )

b) Vì \(\widehat {FEH}=\widehat {EHG}\)

Mà 2 góc này ở vị trí so le trong

Do đó, EF // HG

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Giải bài 6 trang 58 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 2 - CTST HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON