YOMEDIA
ZUNIA12

Giải bài 3 trang 45 SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 2 - CTST

Giải bài 3 trang 45 SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 2

Nêu thêm điều kiện để hai tam giác trong hình 14a, 14b bằng nhau theo trường hợp cạnh – góc – cạnh.'

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết Bài 3

Phương pháp giải

Xét các điều kiện về hai cạnh và góc xen giữa để đưa ra các điều kiện cho hợp lí

Lời giải chi tiết

* Hình 14a: Xét \(\Delta AB{\rm{D}}\) và \(\Delta CB{\rm{D}}\) có:

AB = BC

\(\widehat {BA{\rm{D}}} = \widehat {BC{\rm{D}}}\)

Để \(\Delta AB{\rm{D}}\) = \(\Delta CB{\rm{D}}\)(c – g – c) thì cần thêm điều kiện AD = CD

* Hình 14b: Xét \(\Delta KNL\) và \(\Delta MNL\) có:

NL chung

\(\widehat {KNL} = \widehat {MNL}\) ( c – g – c) thì cần thêm điều kiện là KN = MN

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Giải bài 3 trang 45 SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 2 - CTST HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF