YOMEDIA
ZUNIA12

Vận dụng 3 trang 54 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 2 - CTST

Vận dụng 3 trang 54 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 2

Cho \(\widehat {xOy}\). Vẽ cung tròn tâm O, cung này cắt Ox, Oy theo thứ tự tại M, N. Vẽ hai cung tròn tâm M và tâm N có cùng bán kính sao cho chúng cắt nhau tại điểm P nằm trong \(\widehat {xOy}\). Nối O với P (Hình 16). Hãy chứng minh rằng , từ đó suy ra OP là tia phân giác của \(\widehat {xOy}\).

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết

Phương pháp giải

Ta chứng minh 2 tam giác bằng nhau bằng phương pháp cạnh – cạnh – cạnh

Lời giải chi tiết

Vì M, N thuộc đường tròn tâm O có cùng bán kính nên OM = ON = bán kính cung tròn tâm O

Từ M, N vẽ 2 cung tròn có cùng bán kính và 2 đường tròn cắt nhau tại P

Suy ra P thuộc cả 2 cung tròn tâm M, N có cùng bán kính nên MP = NP

Xét tam giác OMP và tam giác ONP ta có :

OM = ON

OP cạnh chung

MP =  NP

\(\Rightarrow \Delta{OMP}=\Delta{ONP}\) ( c-c-c )

\( \Rightarrow \widehat {MOP} = \widehat {PON}\) (2 góc tương ứng)

Do đó, OP là phân giác \(\widehat {xOy}\)

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Vận dụng 3 trang 54 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 2 - CTST HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

Bài tập SGK khác

Thực hành 3 trang 54 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 2 - CTST

Vận dụng 2 trang 54 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 2 - CTST

Hoạt động khám phá 5 trang 55 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 2 - CTST

Thực hành 4 trang 56 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 2 - CTST

Hoạt động khám phá 6 trang 56 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 2 - CTST

Thực hành 5 trang 57 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 2 - CTST

Giải bài 1 trang 57 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 2 - CTST

Giải bài 2 trang 57 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 2 - CTST

Giải bài 3 trang 58 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 2 - CTST

Giải bài 4 trang 58 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 2 - CTST

Giải bài 5 trang 58 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 2 - CTST

Giải bài 6 trang 58 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 2 - CTST

Giải bài 7 trang 58 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 2 - CTST

Giải bài 8 trang 58 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 2 - CTST

Giải bài 9 trang 58 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 2 - CTST

Giải bài 1 trang 45 SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 2 - CTST

Giải bài 2 trang 45 SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 2 - CTST

Giải bài 3 trang 45 SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 2 - CTST

Giải bài 4 trang 45 SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 2 - CTST

Giải bài 5 trang 46 SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 2 - CTST

Giải bài 6 trang 46 SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 2 - CTST

Giải bài 7 trang 46 SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 2 - CTST

Giải bài 8 trang 46 SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 2 - CTST

Giải bài 9 trang 46 SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 2 - CTST

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON