YOMEDIA
ZUNIA12

Hoạt động khám phá 1 trang 48 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 2 - CTST

Hoạt động khám phá 1 trang 48 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 2

Dùng kéo cắt một tờ giấy thành hình tam giác ABC. Đặt tam giác lên tờ giấy thứ hai. Vẽ và cắt theo các cạnh của tam giác ABC thành tam giác A’B’C’ (Hình1). Hãy so sánh các cạnh và các góc của hai tam giác ABC và A’B’C’.

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết Bài 1

Phương pháp giải

Ta cắt 2 tam giác như hướng dẫn

Lời giải chi tiết

Ta thấy 2 tam giác có các cặp góc bằng nhau \(\widehat A = \widehat {A'}\); \(\widehat B = \widehat {B'}\); \(\widehat C = \widehat {C'}\)

2 tam giác có các cặp cạnh bằng nhau AC = A’C’; AB = A’B’; BC = B’C’ 

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Hoạt động khám phá 1 trang 48 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 2 - CTST HAY thì click chia sẻ 

Bài tập SGK khác

Thực hành 1 trang 49 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 2 - CTST

Vận dụng 1 trang 49 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 2 - CTST

Hoạt động khám phá 2 trang 50 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 2 - CTST

Hoạt động khám phá 3 trang 51 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 2 - CTST

Hoạt động khám phá 4 trang 52 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 2 - CTST

Thực hành 2 trang 54 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 2 - CTST

Thực hành 3 trang 54 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 2 - CTST

Vận dụng 2 trang 54 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 2 - CTST

Vận dụng 3 trang 54 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 2 - CTST

Hoạt động khám phá 5 trang 55 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 2 - CTST

Thực hành 4 trang 56 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 2 - CTST

Hoạt động khám phá 6 trang 56 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 2 - CTST

Thực hành 5 trang 57 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 2 - CTST

Giải bài 1 trang 57 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 2 - CTST

Giải bài 2 trang 57 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 2 - CTST

Giải bài 3 trang 58 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 2 - CTST

Giải bài 4 trang 58 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 2 - CTST

Giải bài 5 trang 58 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 2 - CTST

Giải bài 6 trang 58 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 2 - CTST

Giải bài 7 trang 58 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 2 - CTST

Giải bài 8 trang 58 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 2 - CTST

Giải bài 9 trang 58 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 2 - CTST

Giải bài 1 trang 45 SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 2 - CTST

Giải bài 2 trang 45 SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 2 - CTST

Giải bài 3 trang 45 SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 2 - CTST

Giải bài 4 trang 45 SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 2 - CTST

Giải bài 5 trang 46 SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 2 - CTST

Giải bài 6 trang 46 SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 2 - CTST

Giải bài 7 trang 46 SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 2 - CTST

Giải bài 8 trang 46 SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 2 - CTST

Giải bài 9 trang 46 SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 2 - CTST

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON