YOMEDIA
ZUNIA12

Giải bài 6 trang 46 SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 2 - CTST

Giải bài 6 trang 46 SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 2

Các cặp tam giác trong Hình 16 có bằng nhau không? Nếu có, chúng bằng nhau theo trường hợp nào?

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết Bài 6

Phương pháp giải

Kiểm tra các điều kiện theo các trường hợp bằng nhau của hai tam giác

Lời giải chi tiết

a) \(\Delta A{\rm{E}}B = \Delta CF{\rm{D}}\)theo trường hợp canh – góc – cạnh

b) \(\Delta ABE = \Delta C{\rm{D}}F\) theo trường hợp góc – cạnh – góc

c) \(\Delta ABE = \Delta C{\rm{D}}F\)theo trường hợp cạnh – cạnh – cạnh 

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Giải bài 6 trang 46 SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 2 - CTST HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON