ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 6 trang 11 SGK Toán 7 Tập 2

Giải bài 6 tr 11 sách GK Toán lớp 7

Kết quả điều tra về số con của 30 gia đình thuộc một thôn được cho trong bảng 11:

 

a) Dấu hiệu cần tìm hiểu ở đây là gì? Từ đó lập bảng "tần số"

b) Hãy nêu một số nhận xét từ bảng trên về số con của 30 gia đình trong thôn (số con của các gia đình trong thôn chủ yếu thuộc vào khoảng nào? Số gia đình đông con, tức có 3 con trở lên chỉ chiếm một tỉ lệ bao nhiêu?).

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) - Dấu hiệu cần tìm là "Số con của từng gia đình"

- Ta có bảng tần số như sau:

Giá trị (x) 0 1 2 3 4  
Tần số (n) 2 4 17 5 2 N = 30

 

Nhận xét:

- Số con của các gia đình trong thôn thuộ vào khoảng từ 0 - 4 con, chủ yếu là gia đình có 2 con chiếm \(\frac{{17}}{{30}} = 56,6\% \)

 

-- Mod Toán 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 11 SGK Toán 7 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyễn Lê Thảo Trang

  Ngày 20 tháng này là sinh nhật mẹ của Yến. Em hãy tính giúp Yến sinh nhật mẹ sẽ là thứ mấy trong tuần lễ, biết rằng tháng này có 3 ngày chủ nhật đều là ngày mang số chẵn.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  hi hi

  Trong cuộc tìm hiểu về số tuổi nghề của 100 công nhân ở một công ty có bảng sau

  Số tuổi nghề (x) Tần số(n)

  4

  5

  ...

  8

  25

  30

  ...

  15

  Trung bình=5,5
  N=100

  Do sơ ý người thống kê đó xoá mất một phần bản hãy tìm cách khôi phục lại bảng đó

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dell dell
  Bài 2.3 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 8)

  Theo dõi thời gian chạy 100m trong 10 lần của một vận động viên, huấn luyện viên đã ghi lại trong bảng sau (đơn vị là giây)

     11     11,2   11,3   11,2  11,5 11,2 11,3 11,2 11,1 12

   

  a) Dấu hiệu ở đây là gì ?

  b) Lập bảng "tần số"

  c) Nêu nhận xét về tốc độ chạy của vận động viên ?

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ngoc Nga
  Bài 2.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 7)

  Cho dãy giá trị của một dấu hiệu như dưới đây :

          5  5  3  7  8  8  5  5  6  6  6  5  7  6  5  6  7  4  5  6

  a) Tần số của giá trị 5 là :

  (A) 6                    (B) 20                         (C) 7                       (D) 5

  Hãy chọn phương án đúng

  b) Lập bảng "tần số" của dấu hiệu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thanh Thảo
  Bài 5 (Sách bài tập - tập 2 - trang 6)

  Theo dõi số bạn nghỉ học ở từng buổi trong một tháng, bạn lớp trưởng ghi lại như sau :

  a) Có bao nhiêu buổi học trong tháng đó ?

  b) Dấu hiệu ở đây là gì ?

  c) Lập bảng "tần số", nhận xét ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1