ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 8 trang 12 SGK Toán 7 Tập 2

Giải bài 8 tr 12 sách GK Toán lớp 7

Một xạ thủ thi bắn súng. Số điểm đạt được sau mỗi lần bắn được ghi lại ở bảng 13:

a) Dấu hiệu ở đây là gì? Xạ thủ đã bắn bao nhiêu phát?

b) Lập bảng "tần số" và rút ra nhận xét

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) - Dấu hiệu ở đây là: "Số điểm đạt được" của mỗi lần bắn.

- Xạ thủ bắn 30 phát

b) Lập bảng tần số:

Giá trị (x)

7 8 9 10  
Tần số (n) 3 9 10 8 N = 30

Nhận xét: Số điểm đạt được sau mỗi lần bắn của xạ thủ là cao, đa số là điểm 8, 9, 10, riêng điểm 9 và 10 chiếm \(\frac{{18}}{{30}} = 60\% \) trong số 30 lần bắn

Đây là một xạ thủ giỏi

-- Mod Toán 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 12 SGK Toán 7 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1